Melchioras Račkauskas. Nuotraukų katalogas

Previous | Home | Next

1925 m ., Mažeikių gimnazija, Direktorius M. Račkauskas sėdi 2 eilėj, 6-tas iš kairės.