Melchioras Račkauskas. Nuotraukų katalogas

Previous | Home | Next

M. Račkauskas parke, savo tėviškėje Kurtuvėnuose 1927 m .