Melchioras Račkauskas. Nuotraukų katalogas

Previous | Home | Next

1930 m . , Klaipėda, Pasitobulinimo kursai, M. Račkauskas sėdi antroj eilėj, ketvirtas iš kairės (baltu kostiumu)