Melchioras Račkauskas. Nuotraukų katalogas

Previous | Home | Next

Pasivažinėjims rogėmis. Iš kairės į dešinę: Eliza Račkauskaitė, Bronė Mažonaitė,

Marija Račkauskaitė, Melchioras Račkauskas. Freda, apie1932 m.