Melchioras Račkauskas. Nuotraukų katalogas

Previous | Home | Next

Laisvalaikio pramogos. M. Račkauskas stovi pirmas iš kairės, trečias- tėvas Juozas Račkauskas,

mama Elena, pirmoje eilėje: Eliza, Vytautas ir Marija.