Melchioras Račkauskas. Nuotraukų katalogas

Previous | Home | Next

1934 m . Melchioras Račkauskas (antras iš kairės), toliau-Eliza Venclovienė,

Antanas Venclova, Petras Cvirka Venclovų civilinės metrikacijos dieną.