Melchioras Račkauskas. Nuotraukų katalogas

Previous | Home | Next

Đatrijos kalnas fotografuotas Vytauto Račkausko apie 1935 m .