Melchioras Račkauskas. Nuotraukų katalogas

Previous | Home | Next

1936 m . vasara, Lotynų k. mokytojų kursai, M. Račkauskas sėdi pirmoje eilėje šeštas iš kairės. Kaunas