Melchioras Račkauskas. Nuotraukų katalogas

Previous | Home | Next

1937 m . vasaros prancūzų kalbos kursai Klaipėdoje, fotogr. Jankausko nuotrauka.

Užrašas ant nugarėlės „Gerbiamam Kursų Vedėjui prof. Račkauskui“ ir nusifotografavusių parašai.