Melchioras Račkauskas. Nuotraukų katalogas

Previous | Home | Next

1952 m . Gricius ūkyje. Sėdi: Karolis Vairas – Račkauskas, J. Paleckis, Griciaus žmona, M. Račkauskas.

Stovi: dainininkė St. Dagelytė, Augustinas Gricius ir Nina Rakauskienė (Karolio žmona)