Melchioras Račkauskas. Nuotraukų katalogas

Previous | Home | Next

M. Račkauskas (centre) su vairuotoju Butkum (kairėje) ir giminaičiu Jonu Jakavičium,

gyvenusiu Luokėje, ant Šatrijos kalno, 1955 m .