Melchioras Račkauskas. Nuotraukų katalogas

Previous | Home | Next

Fredoje, sode, buv. Panevėžio Mokytojų seminarijos mokytojų ir mokinių susitikimas, apie 1960 m .. Antras iš kairės prof. J.Balčikonis, ketvirtas M. Račkauskas