Melchioras Račkauskas. Nuotraukų katalogas

Previous | Home | Next

M Račkauskas, portretinë nuotr. Apie 1960 m .