Melchioras Račkauskas. Nuotraukų katalogas

Previous | Home | Next

Melchioras. Račkauskas , Tomas Venclova , Antanas Venclova prie Račkausko tėvų kapo Luokės miestelio kapinėse. Epitafija ant antkapio: „Žyvata bėg, smertis gen, viečnastis lauk“