Josifo Brodskio kūrybos tyrinėtojas Denisas Achapkinas
Venclovų namuose-muziejuje

Lapkričio 5 d. Venclovų namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34) vyko susitikimas su žymiu poeto Josifo Brodskio kūrybos tyrinėtoju Sankt-Peterburgo valstybinio universiteto Filologijos katedros docentu Denisu Achapkinu. Svečią kalbino Josifo Brodskio draugas profesorius Ramūnas Katilius. Ramūnas ir Elė Katiliai, artimai bendraudami su poetu, yra sukaupę vertingą dokumentų rinkinį, kuris yra labai svarbus J. Brodskio palikimo tyrėjams. Susirinkusiems į vakarą svečias paskaitė vieną nepublikuotą Josifo Brodskio eilėraštį, kurį, be jokios abejonės, poetui įkvėpė Lietuvos pajūris. Buvo kalbama apie Brodskio kūrybos metaforas, pirmuosius kūrybos leidimus, planus išleisti pilną Brodskio kūrybos rinkinį. Vakaro metu Denisas Achapkinas padovanojo Venclovų namams-muziejui Sankt-Petrburge 2008 m. išleistą Valentinos Poluchinos knygą „Josifas Brodskis. Gyvenimas, darbai, epocha“, kurios moksliniu redaktoriumi yra jis pats. Vakaro vaizdo įrašas bus saugomas muziejaus archyve.


Informaciją paruošė Birutė Vagrienė
Gedimino Zemlicko ir Ievos Jakimavičiūtės fotografijosVakaro akimirka

B. Vagrienė
pristato svečią

Denisas Achapkinas

Ramūnas Katilius ir
Denisas Achapkinas

Ramūnas Katilius

Denisas Achapkinas
skaito eilėraštį

Donata Mitaitė ir
Milda Janiūnaitė

Ramūnas Katilius ir
Denisas Achapkinas

Dovanojama knyga

Dovanojama knyga

Padovanota knyga

Pavel Lavrinec,
Donata Mitaitė ir
Nina Mackievič


Svečiai iš
Sankt-Peteburgo


Ramūnas Katilius ir
Pavel Lavrinec

VMMD darbuotojos:
Laima Žukauskaitė,
Ieva Jakimavičiūtė,
Neringa Mockutė

Laima Žukauskaitė ir
Jelena Konickaja


Gediminas Zemlickas
ir Jonas Jakimavičius

Vakaro akimirka

Viešnia iš
Sankt-Peterburgo,
Pavel Lavrinec
ir Elė Katilienė

Buvo sunku
atsisveikinti
...

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2008