„Iš dainos akių aš išriedėjau“
B. Grincevičiūtės memorialinio buto-muziejaus projekltas
Baltosios lazdelės dienai ir aklųjų švietimo 80-čiui paminėti

  2008 m. spalio 15 d. B. Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje „Beatričės namai“ vyko renginys, skirtas Baltosios lazdelės dienai ir aklųjų švietimo 80-čiui paminėti. Jame dalyvavo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro ir Vilniaus 2-ųjų globos namų auklėtiniai. Tai Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamo projekto paskutinysis renginys.
     Jo tikslas buvo supažindinti Vilniaus 2-ųjų globos namų auklėtinius su aklųjų gyvenimo realijomis bei menu akliesiems, o ypač su meno kūrimo akliesiems aspektais. Jiems vadovavo mokytoja Giedrė Račiūnienė. Darbų siekta neapkrauti, sutelkti dėmesį į vaizduojamo daikto kontūrą, dydį ir, be abejo, išlaikyti spalvinius kontrastus. Vaizduojamas daiktas neturi būti pernelyg mažas ar didelis, o toks, kad aklas vaikas galėtų suprasti formą. Šį kartą pasirinkta vilna, kuri taip pat lengvai pasiduoda  vaizduotės žaismui.
     Renginio aklųjų švietimo raidą Lietuvoje pristatė Lietuvos aklųjų istorijos muziejaus fondų tvarkytoja Julija Plepienė. Koncertavo IV B. Grincevičiūtės kamerinio dainavimo II premijos laureatas bei daugelio tarptautinių konkursų laureatas Rytis Janilionis, kuris atliko J. Bramso, F. Nadenenko, Vyt. Barkausko kūrinius. J. Massenet, Fr. Schuberto ir kitų kompozitorių kūrinius atliko IV B. Grincevičiūtės konkurso diplomantas Liudas Mikalauskas. Vokalistų pasirodymą paįvairino LMTA Kauno fakulteto smuikininkė magistrantė Milda Kasperavičiūtė. Atlikėjams akompanavo koncertmeisterė Audronė Eitmanavičiūtė.

     Projekto dalyvių darbelių fotografijos

     Lipdyba iš molio - fotografijos

     Paveikslų vėlimas - fotografijos

Projekto vadovė vyr. fondų saugotoja  Laima Žukauskaitė         Įteikiami padėkos raštai

Lietuvos Aklųjų
istorijos muziejaus
fondų tvarkytoja Julija
Plepienė supažindina
su aklųjų švietimo raida

Padėkos raštas
parašytas Brailio raštu

Solistas
Liudas Mikalauskas

Koncertmeisterė
Audronė Kasperavičiūtė
pristato kurinius

Malonu klausytis
nuotaikingų kurinių...

Solistas
Rytis Janilionis

Smuikininkė
Milda Kasperavičiūtė

Pažintis su Lietuvos
aklųjų ugdymo centro
auklėtinių molio lipdiniais

Vilniaus miesto
savivaldybės Kultūros
ir meno skyriaus
vyr. specialistė
Aušra Kiškūnienė

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2008