BARBARA KORUN 

       Poetė Barbara Korun gimė 1963 m. Liublianoje, kur šiuo metu dirba ir gyvena. Liublianos filosofijos fakultete baigė slovenistikos ir lyginamosios literatūros studijas. Pastaruoju metu aktyviai dirba dvejų žurnalų - Apokalipsė (Apokalipsi) ir Naujasis žurnalas (Nova revija)- redakcinėse kolegijose. Poetė nuolat skelbia savo recenzijas ir esė. 1999 m. išleido eilėraščių rinkinį Meilumo ašmenys (Ostrina miline. Leidykla Mladinska knjiga), už kurį gavo apdovanojimą Slovėnijos literatūros mugėje kaip už geriausią pirmąjį poezijos rinkinį. Poetei nepakanka menines vizijas išreikšti tik poezijos posmuose. Jas Barbara Korun nukelia į prozos pasaulį. Apie tai liudija 2003 m. trumposios poetinės prozos ir eilėraščių prozoje rinkinys Užrašai pastalės (Zapiski iz podmizja. Žurnalas Apokalipsa). 2004 m. skaitytojai į rankas galėjo paimti kitą Barbaros Korun poezijos rinkinį Skilimas (Razpoka. Žurnalas Nova revija). Jos poezijoje su veržlia poetine įtampa atskleidžiami būties klausimai, atmiežti skausmu, o kartais išreiškiamas ir taurios pilnatvės jausmas, pripildytas malonumo pojūčių. Visa tai yra miela ir patrauklu Slovėnijos skaitytojams. Barbaros Korun poezija yra išversta į trylika kalbų. Jungtinėse Amerikos Valstijose 2003 m. išėjo poezijos knyga anglų kalba (vertė Kelly Allan Chasms), o 2005 m. išėjo poezijos rinktinė Songs of Earth and Light (Žemės ir šviesos dainos)(Cork Irska. Vertė Thea Dorgan'as). 2006 m. poetė kartu  su Zlatko Kaučič'u kūrė ir nufilmavo albumą Tylos vibrato, skirtą Srečko Kosovel'o poezijai.