Juozas Budraitis Venclovų namuose-muziejuje pristatė
Tomo Venclovos knygą "Negatyvų baltumas"

2008 m. rugsėjo 23 d. Venclovų namuose-muziejuje Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje kultūros atašė Juozas Budraitis pristatė 2008 m. Maskvoje LR ambasados iniciatyva išleistą Tomo Venclovos knygą "Negatyvų baltumas". Tai jau ketvirta dvikalbė lietuvių poezijos knyga, mūsų ambasados rūpesčiu išleista Maskvoje (taip pat išėjo M. Martinaičio, A. Marčėno ir J. Marcinkevičiaus kūryba). Liepos mėnesį Maskvoje įvyko du naujosios Tomo Venclovos knygos pristatymai - O.G. I. klube (28 d.) ir Jurgio Baltrušaičio namuose (29 d.) - sutraukę daug Tomo Venclovos gerbėjų.
Knygos pristatyme Venclovų namuose-muziejuje dalyvavo vyrų choras "Vytis", Nacionalinio dramos teatro aktorė Jolanta Dapkūnaitė ir žurnalo "Naujoji Romuva" redaktorius Andrius Konickis.

Birutės Vagrienės informacija
Gedimino Zemlicko, Agnės Vgrytės ir Pavel Lavrinec fotografijosTomo Venclovos knyga
"Negatyvų baltumas"


Juozas Budraitis
A. Vagrytės fotografija

Dainuoja choras "Vytis"
A. Vagrytės fotografija

Renginio akimirka
A. Vagrytės fotografija

Tomo Venclovos poeziją
skaito aktorė
Jolanta Dapkūnaitė
G. Zemlicko fotografija

Jolanta Dapkūnaitė
G. Zemlicko fotografija

Renginio akimirka
A. Vagrytės fotografija

Birutė Vgrienė,
Andrius Konickis ir
Juozas Budraitis
A. Vagrytės fotografija

Andrius Konickis ir
Juozas Budraitis
G. Zemlicko fotografija

Filmuoja
Lietuvos televizija
A. Vagrytės fotografija


Juozas Budraitis atsivežė
ir kitas LR ambasados
iniciatyva išleistas knygas
A. Vagrytės fotografija


Andrius Konickis
A. Vagrytės fotografija

Juozas Budraitis
G. Zemlicko fotografija

LŽTA pirmininkas
Vytautas Budnikas
A. Vagrytės fotografija

Renginio akimirka
B. Vagrienės fotografija

Renginio akimirka
G. Zemlicko fotografija

Juozas Budraitis
A. Vagrytės fotografija

Vyksta diskusija
A. Vagrytės fotografija

Pavel Lavrinec
A. Vagrytės fotografija

Ramūnas Katilius
A. Vagrytės fotografija

Renginio akimirka
G. Zemlicko fotografija


Dovanojame knygą
"Antanas Venclova
epochų vėjuose"
G. Zemlicko fotografija


Nina Mackievič
A. Vagrytės fotografija

Diskusijos pabaiga
G. Zemlicko fotografija

Žurnalistas Zenonas
Butkevičius
G. Zemlicko fotografija

Pavel Lavrinec ir
Juozas Budraitis
A. Vagrytės fotografija


Renginio akimirka
G. Zemlicko fotografija


Renginio akimirka
A. Vagrytės fotografija

Ramūnas Katilius
ir žurnalistė
Nina Mackievič
P. Lavrinec fotografija

Juozas Budraitis,
žurnalistas
Gediminas Zemlickas ir
Ramūnas Katilius
P. Lavrinec fotografija

Ramūnas Katilius
ir Juozas Budraitis
P. Lavrinec fotografija

Renginio akimirka
G. Zemlicko fotografija


Juozas Budraitis apžiūri
muziejaus parodas
G. Zemlicko fotografija


Ramūnas Katilius
ir Juozas Budraitis
G. Zemlicko fotografija


Juozas Budraitis ir
Ramūnas Katilius
G. Zemlicko fotografija

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2008