Balio Sruogos "Dievų miškas" - ispaniškai


          2008 metų birželio 18 dieną Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Vinco Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje įvyko B. Sruogos knygos „Dievų miškas“ vertimo į ispanų kalbą pristatymas. Renginyje dalyvavo vertėjai iš Argentinos – Akvilė Galvosaitė ir Bautista Serigόs. Buvo papasakotos knygos vertimo ir leidybos aplinkybės. Tai pirmoji lietuviškos literatūros klasikos knyga išleista Pietų Amerikoje. Vyko „Dievų miško“ ištraukų skaitymai lietuvių bei ispanų kalbomis. Vakarą vedė Marius Mikalajūnas.

          Renginio svečiai galėjo apžiūrėti nuotraukų, B.Sruogos piešinių parodą Štuthofo tema .

Informacos ir nuotraukų autorė Ula Zaleskytė„Dievų miško“ vertimas į
ispanų kalbą


Vertėjai iš Argentinos –
Akvilė Galvosaitė ir
Bautista Serigόs

Jauniausieji renginio svečiai

Vakaro vedėjas
Marius Mikalajūnas

Akvilė Galvosaitė

Bautista Serigόs

Vakaro viešnia B.Sruogos dukra
Dalia Sruogaitė, Akvilė
Galvosaitė ir mažoji Laura

Renginio svečiai

(iš kairės į dešinę) Bautista
Serigόs, Akvilė Galvosaitė,
Marius Mikalajūnas

Renginio akimirka

Renginio akimirka

Renginio akimirka

Renginio akimirka

Renginio akimirka

Dalia Sruogaitė

Rašytoja Vanda Juknaitė ir
literatūrologė Roma Brogienė

Akvilė Galvosaitė ir
Marius Mikalajūnas

Akvilė Galvosaitė skaito
„Dievų miško“ ištraukas

Bautista Serigόs ir
Marius Mikalajūnas

Bautista Serigόs skaito
„Dievų miško“ ištraukas

Renginio akimirka

Renginio akimirka

Renginio akimirka

Renginio akimirka

Renginio akimirka

Renginio svečiai

Nuotraukų, B.Sruogos piešinių
Štuthofo tema paroda

Redaktorė Donata Linčiuvienė ir
restauratorė Raimonda Rudokaitė

Mokytoja Vesta Tamulionienė,
rašytoja Vanda Juknaitė ir
literatūrologė Roma Brogienė

Sveikinama Akvilė Galvosaitė

Mokytoja Vesta Tamulionienė ir
Vilniaus memorialinių muziejų
direkcijos vadovė
Birutė Vagrienė

Akvilė Galvosaitė ir muziejaus
vadovė Ramunė Šorienė

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija