Edmundas Atkočiūnas gimė 1955 m. Palangoje.  Jo veikla yra plati ir įvairi. 1978 m. Muzikos Akademijoje Klaipėdoje studijavo orkestrinį dirigavimą. Vėliau, 1986 m. įgijo teologijos bakalaurą. Psichologijos, filisofijos ir dvasingumo žinias gilino Šv. Antano universitete Romoje (Italija). Po kelto metų  gavo socialinės pedagogikos maristro laipsnį Klaipėdos universitete. 2003 m. emigravęs į JAV, dirbo muzikos mokytoju Cornerstone Muzikos Koncervatorijoje Santa Monicoje bei A. Baryso Filmų Kūrimo Kompanijoje konsultantu filmų ciklo ”Įžymiausi pasaulio lietuviai”)  1-800 Masstimes (Key Largo, FL, USA ) informacinės duomenų bazės specialistu. 2007 m. su šeima grįžo į Lietuvą. Šiuo metu yra  LGAVO /Lietuvių Gyvenusių Amerikoje Visuomeninė Organizacija/ Valdybos narys.
        Nepaisant aktyvios veiklos, autorius nemažą dalį laiko skyrė kūrybai. Per keletą savanoriškos emigracijos metų gimė nemažas pluoštas eilėraščių. Išleistos dvi E. Atkočiūno poezijos knygos - “Paguodos Angelas” (1993 m.) ir “Einu Jums Vietos Paruošti” (1995 m.). Šiuo metu autorius leidimui ruošia trečią poezijos knygą „Nostalgijos vitražas”, kurią ketinma pateikti įvairiomis kalobomis (latvių, anglų, slovėnų, rusų, prūsų, baltariusių ir kitomis kalbomis) ir Bralio raštu. Rinkinys „Nostalgijos vitražas” išreiškia įvairius ilgesio pagimdytus išgyvenimus. Tai poezija, kilusi gyvenant ilgesyje toli nuo artimųjų ir Lietuvos.

        Autorius bus dėkingas už paramą knygos leidimui.

Edmundas Atkočiūnas
Tel. +370 687 85 308
E. p. edatko@juno.com
VĮ ĖGĖNDA
Užupio g. 30,
Vilnius
Įmonės kodas 301733713
DANSKE BANKAS
LT 3574 0003 0049 823810