Vakaras, skirtas Jonui Mačiuliui-Maironiui, Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos
Vinco Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje

2008 m. sausio 11 d. Vinco Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje įvyko vakaras, skirtas Jonui Mačiuliui-Maironiui. Renginyje dalyvavo Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė. Buvo demonstruojamos skaidrės, pasakojama apie poeto veiklą Šveicarijoje bei Sankt-Peterburgo dvasinėje Akademijoje, Liucernos miesto pakraštyje esančioje viloje atidengtą jam skirtą memorialinę lentą. Buvo dalinami neseniai mokytojo Mariaus Mikalajūno parengti plakatai Maironui. Renginio metu koncertavo Saulius Lipčius ir Saulius S. Lipčius – violončelės ir gitaros duetas.

Parodos sudarytoja ir fotografijų autorė Ula Zaleskytė
Mokytojas ekspertas
Marius Mikalajūnas

Marius Mikalajūnas

Violončelininkas
Saulius Lipčius

Maironio namų
direktorė ir poetė
Aldona Ruseckaitė

V.Mykolaičio-Putino
muziejaus vyr. fondų
saugotoja Ramunė
Šorienė ir Marius
Mikalajūnas


Marius Mikalajūnas ir
Aldona Ruseckaitė


Aldona Ruseckaitė


Skaidrėje
memorialinė lenta

Gitaristas
Saulius S. Lipčius
ir violončelinikas
Saulius Lipčius


Saulius S. Lipčius

Žiūrovai

Žiūrovai

Dailininkas
Rimtas Taribla ir
Vytautas Balčiūnas


Marius Mikalajūnas ir
Aldona Ruseckaitė

Saulius S.Lipčius,
Saulius Lipčius ir
Ramunė Šorienė


Marius Mikalajūnas ir
Aldona Ruseckaitė

Vakaro akimirka

Profesorė
Vanda Zaborskaitė

Vakaro akimirka

VMMD darbuotojos
Rima Versiackaitė ir
Ieva Jakimavičiūtė

Dailininkės
Dovilė Tomkutė ir
Taida Balčiūnaitė

Ramunė Šorienė ir
profesorė Vanda
Zaborskaitė

Dailininkė Filomena
Linčiūtė-Vaitiekūnienė ir
Snieguolė Žemgulienė

Marius Mikalajūnas ir
Aušra Zaleskienė


Dailininkė
Vija Tarabildienė


Marius Mikalajūnas ir
Aldona Ruseckaitė

Rimvydas Juozas
Vaitiekūnas ir
Vytautas Balčiūnas

Žurnalistas, vertėjas
Jonas Ohman ir 
redaktorė
Donata Linčiuvienė


Vertėja
Irena Balčiūnienė ir
Dovilė Tomkutė


Vesta Tamulionienė,
Ramunė Gasparavičienė