Prancūzų kultūros atšvaitai Lietuvoje

Gegužės 17 d. V. Mykolaičio – Putino memorialiniame bute – muziejuje vyko renginys „Prancūzų kultūros atšvaitai Lietuvoje“. Renginyje buvo kalbama apie dailininkų Domicelės ir Petro Tarabildų šeimos kūrybinį laikotarpį Paryžiuje. Prisiminimais dalinosi dailininkas Rimtas Tarabilda. Šiuo renginiu įsiliejome į tarptautinį projektą MUZIEJŲ NAKTIS 2008.

Ulos Zaleskytės fotografaijos
Domicelės Tarabildienės
iliustruotų knygų paroda

Domicelės Tarabildienės
paveikslas „Vaidilutė“
V.Mykolaičio-Putino muziejuje

Dailininkas Rimtas Tarabilda
apžiūri parodą

Renginio svečiai

Renginio svečiai apžiūri parodą

Literatūrologė Roma Brogienė,
gydytojas Rimas Kazakevičius,
teatrologė Audronė
Girdzijauskaitė

Renginio akimirka

Renginio akimirka

Iš dešinės: dalininkas Kęstutis
Ramonas, advokatas Kęstutis
Lipeika, docentas Krescencijus
Stoškus, dailininkas
Anicetas Jonutis

Renginio svečiai

Rimtas Tarabilda pasakoja
apie savo tėvus

Iš dešinės menotyrininkė
Ingrida Korsakienė

R.Tarabila dalinasi atsiminimais

Renginio svečiai

R.Tarabila rodo D.Tarabildienės
darbus

R.Tarabila rodo
D.Tarabildienės darbus

Renginio svečiai

R.Tarabila rodo nuotraukas

Renginio svečiai

Docentas K.Stoškus ir
dailininkas A.Stasiulevičius

Renginio svečiai

Renginio svečiai

Renginio svečiai

R.Kazakevičius, E.Gedgaudienė,
A.Girdzijauskaitė

Renginio svečiai apžiūri parodą

Renginio svečiai apžiūri parodą

R.Tarabilda ir dailininkė
Taida Balčiūnaitė

A.Jonutis apžiūri parodą