Muzikinis festivalis-konferencija „ILGUVOS DVARO TAKAIS...“

 

Rugsėjo 8d. 

 

Konferencija „Ilguvos dvaro takais...“

 

10.00-10.30 val.

Svečių registracija

10.30 -10.40 val.

Parodos “Ilguvos dvaro takais...“ atidarymas. Projekto informacijos koordinatorė Lina Eringienė

10.45-11.00 val.

Muzikinio festivalio-konferencijos atidarymas. Rajono savivaldybės mero Juozo Bertašiaus sveikinimo žodis

 

 

Pranešimai:

 

10.50-11.00 val.

Įžanginis žodis. Lietuvos Respublikos Seimo narė Irena Degutienė.

11.00-11.30 val.

 „Žymūs žmonės Ilguvos dvare“. Kultūros istorikas. Albinas Vaičiūnas

11.30-12.00 val.

"Lenkų - lietuvių kultūrinis paveldas Lietuvoje: Ilguva-Ilgow“. Varšuvos universiteto bendrosios kalbotyros ir baltistikos katedros dėstytoja Malgorzata Kasner

12.00-12.30 val.

„Beatričės Grincevičiūtės fenomenas“.  Operos solistė. Daiva Guobytė Bložienė

12.30-13.00 val.

Kavos pertrauka

13.00-13.30 val.

„Emilio Mlynarskio akiračiuose.“ Muzikologas Edmundas Gedgaudas

13.30-14.00 val.

„Ryšiai tarp Šakių ir Goldapo“. Goldapo kultūros namų direktorius Zbigniew Mierunski“

14.00-14.30 val.

 „Lietuvių ir lenkų antropologiniai ryšiai(Julijonas Talko-Grincevičius)“. Prof. Gintautas Česnys

14.30-15.00 val. 

Diskusijos

 

Pertrauka

18.00 val.

Šv. Kristoforo kamerinio orkestro koncertas. Vadovas Donatas Katkus

 

 

 

Rugsėjo 9d.

 

10.00-12.00 val. išvyka į Ilguvos dvarą.

 

Muzikinis festivalis. Dalyvauja:

 

 

13.00 val.

 Berniukų choras „Ąžuoliukas“. Vadovas Vytautas Miškinis.

 Džiazo trio ansamblis. Vadovas Artūras  Anusauskas

15.00 val.

Goldapo(Lenkija) miesto „Big Band Golda“ ansamblis. Vadovas Robert Magielnicki.

17.00 val.

Festivalio uždarymas

  

 

Projekto pareiškėjas ir vykdytojas: Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Vadovė Regina Ūsienė

 

Projekto partneriai: Šakių rajono savivaldybės administracija. Administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis

 

Goldapo kultūros namai (Lenkija). Direktorius Zbigniew  Mierunski

 

Projekte dalyvaujančios organizacijos ir asmenys:

 

Labdaros fondas„Beatričės namai“

Vadovas  Juozas Dzidolikas

Varšuvos universiteto bendrosios kalbotyros ir baltistikos katedros dėstytoja  Malgorzata Kasner

Kultūros istorikas Albinas Vaičiūnas

Lenkų kultūros J.Montvilo vardo fundacija Lietuvoje

Pirmininkas  Henryk  Sosnovski

Šakių rajono  savivaldybės administracijos kultūros ir turizmo skyrius

Vedėja Augenija Kasparevičienė

Šakių rajono administracijos kultūros ir turizmo skyrius

Vyresn. specialistė Aurelija Papievienė

Šakių kultūros centras

Direktorė Irena Drazdauskienė

Šakių bibliotekininkų draugija

Pirmininkė Nijolė Mureikienė