NAPOLEONAS ORDA – DAILININKAS IR KOMPOZITORIUS
1807 02 11 - 1883 04 26

               B. Grincevičiūtės memorialinis butas-muziejus „Beatričės namai” bendradarbiaujant kartu su istoriniu klubu „Prūsa“, kurio pirmininkė p. Milda Jankūnaitė ir prisiminė šią iškilią asmenybę, kartu surengė Napoleono Ordos 200-ųjų gimimo metinių paminėjimą.
               Tai - garsus XIX a. dailininkas, kompozitorius, gyvenęs ir kūręs, kuomet Lietuva buvo Rusijos imperijos dalis. Napoleonas Orda gimė 1807 m. vasario 19 d. Varacevičiuose, dabartinės Baltarusijos Bresto srities Ivanovo rajono Snitovo apylinkėje. 1823 m. baigęs Svisločės gimnaziją, kelerius metus studijavo Vilniaus Universiteto Fizikos-matematikos fakultete, dalyvavo slaptoje studentų veikloje ir už tai buvo kalinamas. Aktyviai dalyvavo 1831 m. sukilime. Nuo 1833 m. gyveno Paryžiuje. Tapybos mokėsi pas tuo metu garsų peizažistą Pjerą Žerarą (Gerard), o muzikos žinias jam teikė kompozitorius F. Šopenas. Pats Napoleonas Orda kūrė fortepijoninę ir vokalinę muziką. Bendravo su kompozitoriais F. Listu, G. Berliozu, Dž. Rosiniu ir dar daugeliu kitų tuo metu garsių šio žanro menininkų. Jo kūriniai skambėjo Prancūzijos, Lenkijos, Rusijos ir Vokietijos scenose. Menininkas labai mėgo keliauti. Jo dailės kūryboje vaizdai iš kelionių po Prancūziją, Portugaliją, Ispaniją Alžyrą ir kitas šalis. Mūsų kartoms Napoleonas Orda paliko virš 1000 meniškų litografijos darbų, kuriuose užfiksavo Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos svarbias nykstančias istorines vietas (pilys, garsių to laikotarpio menininkų ir istorikų gimtinės, rūmai, dvarai). Dabar tai yra neįkainojama istorinė vertybė. Jo nuveikti darbai šiandien yra žinomi visoje Europoje. Paryžiaus centre Napoleonui Ordai yra skirta memorialinė lenta. Tarptautinė UNESCO organizacija šiuos metus paskelbė Napoleono Ordos metais.
               Taigi, norint pristatyti tokią įvairialypę asmenybę, tiesiog buvo neleistina apsiriboti tik viena veiklos sritimi. Todėl rengiant vakarą, buvo siekiama, kad programa atspindėtų visas šios iškilios asmenybės veiklos sritis. Mažiausiai liko paliesta poezija. Išgirdome tik vieną kompozitoriaus sukurtą eilėraštį.
               Dr. Renatos Vaičekonytės – Kepežinskienės ir doc. Vytauto Levandausko pranešimas  „Napoleonas Orda - nenuilstantis keliautojas per laiką ir istoriją” atskleidė iškilaus menininko gyvenimo ir kūrybos sąsajas bei istorines aplinkybes ir jų įtaką jo kūrybai. Prelegentai kartu yra ir knygos „Napoleonas Orda: Senosios Lietuvos architektūros peizažai” bendraautoriai. Ši knyga pateikė puikių komentarų muziejuje atidarytai dailininko peizažų kopijų parodai, kurioje eksponuojama 39 dailininko darbų kopijos. Muzikologo Arvydo Kazimiero Karaškos pranešimas „Napoleono Ordos muzikinės kūrybos kontekstas: nuo salonų link koncertų salių” klausytojus nukėlė į laikus, kuomet Europoje buvo žavimasi F. Chopin’o  romantiškais kūriniais. Prelegento paminėti Napoleono Ordos parašyti darbai leidžia jį vadinti ne tik kompozitoriumi, dailininku ar atlikėju, bet ir muziku teoretiku.
                Be dėmesio neliko ir muzikinė Napoleono Ordos kūryba. Renginio prelegentų pasisakymus lydėjo romantiški polonezai, valsai, mazurkos fortepijonui, kuriuos atliko tarptautinių konkursų laureatas Andrius Vasiliauskas. Pianisto kūrybinė veikla apima šiuolaikinės, klasicizmo ir romantizmo epochų muzikų kūrybos interpretavimą.

Laima Žukauskaitė
vyr. fondų saugotoja

Šį renginį ir parodą galime pakartoti ir Jūsų įstaigoje.
Teirautis:
Laima Žukauskaitė, B. Grincevičiūtės memorialinio buto-muziejaus „Beatričės namai”vyr. fondų saugotoja,
Tel. 8~5 2617 422, mob. +370 613 65 625, El. p. info.grinceviciutes@vilniausmuziejai.lt
Milda Janiūnaitė, Istorinio klubo „Prūsa" pirmininkė, Tel. 8~5 2121858 , mob.+ 370 606 41 451
Fax. 8~5 2611206,
El p..  klubas.prusa@gmail.com

Iliustracijos iš knygos:
Vytautas Levandauskas, Renata Vaičekonytė-Kepežinskienė 
Napoleonas Orda: Senosios Lietuvos architektūros peizažai”,
Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006 m.Napoleonas Orda

Vilnius.
Valdovų rūmai

Vilniaus Radvilų (Barboros
Radvilaitės) rūmų liekanos

Dubingiai. Kunigaikščių
Radvilų rūmų liekanos

Kėdainiai.
Dvaro rūmai

Vaitkuškis. Grafų
Kosakovskių rūmai

Meikštai. Simono
Meištavičiaus dvaro rūmai

Rietavas. Grafo Irenėjaus
Oginskio rūmai

Zaosė. Adomo
Mickevičiaus gimtinė

Lyda. Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės pilies liekanos

Mereščiovščina.
T. Kosciuškos gimtinė

Ubelė. Kompozitoriaus
Stanislovo Moniuškos gimtinė

Myras. Kunigaikščių
Radvilų pilis

Luckas. Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės pilis

Raudonės pilis

Panemunės pilis