2008 m. birželio 6 d. Literatūriniame A.Puškino muziejuje įvyko Aštuntojo moksleivių meninės saviraiškos konkurso „Mano Aleksandras Puškinas“ dalyvių apdovanojimo šventė ir poeto Aleksandro Puškino 209-ųjų gimimo metinių paminėjimas

Gausų Lietuvos moksleivių būrį sveikino Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės generalinis direktorius A.Petrauskas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Rusijos Federacijos atstovybės Lietuvoje atstovai. Konkurso dalyvius pasveikino Vilniaus M. Dobužinskio vidurinės mokyklos dainų ir šokių ansamblis „Kalinka“ (vadovė I. Latynova), skaitovai A. Tamaševskaja ir D. Pileckij (Vilniaus M. Dobužinskio vid. m-kla), V. Kežun (Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija), A. Suslonov (Vilniaus A. Puškino vidurinė mokykla). Neišdildomą įspūdį paliko Vilniaus lopšelio–darželio „Sveikuolis“ klubo „Talentai ir gerbėjai" (vadovė L. Kolcova) auklėtinių parengtas šventinis pasirodymas.

Informaciją parengė Rimgaudas Ryliškis