2008 m. Venclovų namų-muziejaus rinkinį papildė knyga Sankirtos. Studies in Russian and Eastern European Literature, Society and Culture. In Honor of Tomas Venclova. Edited by Robert Bird, Lazar Fleishman, and Fedor Poliakov. - Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenshaften, Frankfurt am Main, 2008. Ši knyga išleista serijoje РУССАЯ КУЛЬТУРА В ЕВРОПЕ  ir skirta Tomo Venclovos 70-mečiui (2007.09.11) paminėti. Knygos viršelyje Tomas Venclova pristatomas kaip lietuvių poetas, literatūros tyrinėtojas, eseistas, rašantis apie šiuolaikinės Rytų Europos kultūrą ir politiką, Jeilio (Yale) universiteto rusų literatūros profesorius ir teigiama, kad jis  „ yra viena iš žymių šiuolaikinio intelektualinio ir kultūrinio gyvenimo figūrų. Būdamas aistringas žmogaus teisių gynėjas ir disidentinio judėjimo Tarybų Sąjungoje dalyvis, jis padarė reikšmingos įtakos ir Rytų Europos išsilaisvinimo procesui“. Knygoje spausdinami straipsniai (jų rinkinyje - 30) atspindi Tomo Venclovos mokslinius interesus: rusų ir Rytų Europos literatūros, visuomenės gyvenimas ir kultūra. Straipsnių autoriai - Tomo Venclovos kolegos, gyvenantys įvairiose šalyse, tarp jų Michel Aucouturier (Paryžius), Nikolaj Bogomolov (Maskva), Stefano Garzonio (Piza), Viach. Vs. Ivanov (Los Angeles-Maskva), Lev Loseff (Dartmouth), Adam Michnik (Varšuva), Boris Ravdin (Ryga), Stephanie Sandler (Harvard), Aleksander Shenker (Yale), Roman Timenchik (Jeruzalė), Michael Wachtel (Princeton) ir daugelis kitų. Trys straipsniai skirti pačiam jubiliatui: Leonido Donskio „Pasisakymas prieš šiuolaikinę demonologiją: Tomo Venclovos lietuviškojo antisemitizmo kritikos kontūrai“, Donatos Mitaitės  „Vilnius kultūrinėje Tomo Venclovos sąmonėje“ ir maskvietės Olgos Revzinos  „Asmenybė moksle: Tomo Venclovos atvejis“. Nikolajus Bogomolovas savo straipsnyje kalba apie Jurgį Baltrušaitį, apie kurį būdamas Jurijaus Lotmano aspirantas Tartu universitete Tomas Venclova buvo pradėjęs rašyti disertaciją.