Profesoriui Tomui Venclovai - 70

Parodą pristato Vilniaus memorialinių muziejų direkcijosVenclovų namai-muziejus

 

            Šie metai Tomui Venclovai jubiliejiniai. Prieš tris dešimtmečius, 1977 m. sausio 25 d., iš Maskvos Šeremetjevo oro uosto į emigraciją jis išskrido, perfrazuojant  Kęstučio Nastopkos žodžius, kaip maištingasis klasicistas, sovietinės valdžios bei kai kurių kolegų nepageidautas tėvynėje. 2007 m. rugsėjo 11 d. 70-metį jis švenčia kaip Jeilio, vieno prestižiškiausių JAV universitetų,  profesorius,  publicistas, vertėjas ir jau lietuvių poezijos klasikas. Vienas iš  aktualių Tomo Venclovos teiginių, apie kuriuos verta pamąstyti mums visiems, būtų toks: „Globalinė dabartis - tai ištisas didelis paribys: buvimas jame verčia nuolat įveikti sienas, nepaliaujamai grumtis su izoliacija. Tai nebūtinai vienodėjimas: ribos visada liks, nes tai suteikia pasauliui grožio, bet jos, tikėkimės, jau niekad nebus totalitarinės ir absoliučios“. Tomo Venclovos pavyzdys liudija, kad atviras pasauliui, ne bijantis kitų kultūrų, bet besistengiantis jas pažinti žmogus anaiptol netampa bekilmis ir bespalvis, bet gali iš esmės praturtinti  gimtosios šalies kultūrą. Poeto, kuris prieš tris dešimtmečius paliko savo „vienintelį miestą“, Vilnių, Eolo globai (eil. „Odė miestui“), užbraukė išskrendančio lėktuvo šešėlio kryžiumi gyvenimo Sovietų Sąjungoje juodumą (eil. „Šeremetjevo 1977“), eilėraščiai jau seniai tapo lietuvių poezijos aukso fondo dalimi, jo, slavistikos profesoriaus, veikalai, plečia ne tik specialistų, bet ir kiekvieno, paėmusio juos į rankas, akiratį, o publicistikos straipsniai pratina kritiškai ir be baimės žiūrėti į save ir pasaulį.
            Plurimos annos, faustos felicesque!

                                                                                                                                                Dr. Donata Mitaitė

Parodos sudarytoja Birutė Vagrienė, 2007 m.


 

Palanga, 1946 m. Iš kairės: sėdi Tomas
Venclova, Andrius Cvirka, stovi Antanas
Venclova, Eliza Venclovienė, Karolis
Vairas – Račkauskas (fotografija iš
Venclovų namų-muziejaus rinkinio)

Tomo Venclovos vaikystės piešinys
( iš Tomo Venclovos asmeninio archyvo)


Dailininko Telesforo Kulakausko
pieštas Tomo Venclovos portretas, kai
Tomui buvo 10-11 metų (fotografija iš
Tomo Venclovos asmeninio archyvo )


Melchioras Račkauskas , Tomas Venclova ,
Antanas Venclova prie Račkausko tėvų kapo
Luokės miestelio kapinėse. Epitafija ant
antkapio:
„Žyvata bėg, smertis gen,
viečnastis lauk“
( fotografija iš Venclovų
namų-muziejaus rinkinio)


Kinų rašytojas Ge Bao Ciuanis, E. Venclovienė,
T. Venclova ir A. Venclova darbo kambaryje,
Venclovų namuose. Vilnius, 1955 m. gegužė
( fotografija iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)

Iškarpa iš tarybinių laikų spaudos
( iš Tomo Venclovos asmeninio archyvo)

Uškovas (netoli Leningrado), 1972 m.
gegužės pabaiga. Ramūnas Katilius
(kairėje), Josifas Brodskis ir Tomas
Venclova (Marijos Etkind nuotrauka.
Iš Ramūno ir Elės Katilių archyvo)


Josifas Brodskis su Ramūnu Katiliumi,
Era Korobova, Jefimu Etkindu ir Tomu
Venclova. Uškovo (netoli Leningrado),
1972 metų gegužės pabaiga (Marijos Etkind
nuotrauka. Iš Ramūno ir Elės Katilių archyvo)


Dailininko Petro Repšio sukurtas
ekslibris Tomui Venclovai
(iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)

Dailininko Vinco Kisarausko sukurtas
ekslibris Tomui Venclovai
(iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)

Tomas Venclova su Ele ir Ramūnu
Katiliais ir jų sūnumi Leningrade
prieš pat išvykstant gyventi
į užsienį 1977 m. žiemą (fotografija
M. Milčiko, iš R. ir E. Katilių archyvo)

Tomas Venclova su Michailu Milčiku
Leningrade prieš pat išvykstant gyventi
į užsienį 1977 m. žiemą ( fotografija
iš R. ir E. Katilių archyvo)

Tomas Venclova 1977 m.
(fotografija iš Venclovų namų-
muziejaus rinkinio)

TSRS AT sprendimas 1977 m.
liepos 14 d. atimti iš T. Venclovos
TSRS piletybę ( iš Beinecke retų knygų
ir rankraščių bibliotekos rinkinio)

Tomas Venclova su popiežiumi
Jonu Pauliumi II (fotografija iš Venclovų
namų-muziejaus rinkinio)

T. Venclova kruizinėje kelionėje laivu
„Baltic star“ kartu su Aleksandru ir Violeta
Štormais Stokholme, 1985 m. (fotografija
iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)

T. Venclova sako kalbą Stokholme,
1985 m. (fotografija iš Venclovų
namų-muziejaus rinkinio)

Tomas Venclova su Česlavu Milošu
ir Aleksandru Štromu (fotografija iš
Venclovų namų-muziejaus rinkinio)

1992 m. gruodį muziejuje vykusio vakaro
su Tomu Venclova akimirka. Stovi Tomas
Venclova. Sėdi pirmoje eilėje: A. Vaičiūnas,
D. Jakševičiūtė, L. Judžinskienė, S. Trepšys
(M. Baranausko fotografija iš
Venclovų namų-muziejaus rinkinio)

1992 m. gruodį muziejuje vykusio vakaro
su Tomu Venclova akimirka. Tomas Venclova
duoda interviu LTV darbuotojui
(M. Baranausko fotografija iš
Venclovų namų-muziejaus rinkinio)

1992 m. gruodį muziejuje vykusio vakaro
su Tomu Venclova akimirka. Tomas Venclova
su Broniu Savukynu (M. Baranausko
fotografija iš Venclovų namų-
muziejaus rinkinio)

Peterburgas, 1995 m. vasara,
prie Anos Achmatovos namo-muziejaus
( fotografija iš Venclovų namų-
muziejaus rinkinio)

Po kino filmo „Niekas nenorėjo mirti“
peržiūros. „Dom kino” , Peterburgas, 1995 m.
Pirmame plane stovi Tomas Venclova
ir Vytautas Žalakevičius, dešinėje toliau -
Regimantas Adomaitis ( fotografija iš
Venclovų namų-muziejaus rinkinio)

Tomas Venclova ( fotografija iš
Venclovų namų-muziejaus rinkinio)

Tomas Venclova XX a. aštuntajame
dešimtmetyje (fotogtrafija iš
Tomo Venclovos asmeninio archyvo)

Tomas Venclova Jeilio universitete 1986 m.,
kur apsigynė doktoratą ( fotografija iš
Venclovų namų-muziejaus rinkinio)

1991 metų sausio 15 dieną
New York Times
paskelbtas
trijų poetų protestas ( iš Ramūno ir
Elės Katilių archyvo)

1995 m. vasario 13 d. Tomas Venclova
Lietuvos prezidento apdovanojamas LDK
Gedimino ordinu, Komandoro kryžiumi.
Nuotraukoje per apdovanojimą Tatjana
Venclova, Prezidentas Algirdas Brazauskas,
Tomas Venclova (fotorafija iš Ramūno
ir Elės Katilių archyvo)

Pietūs Lietuvos Respublikos prezidentūroje
su Prezidentu Valdu Adamkumi, 2000 m.
( fotografija iš Venclovų namų-
muziejaus rinkinio)


Vilniuje, Liejyklos g. 6, prie J. Brodskio
memorialinės lentos atidengimo dieną
(2000.10.02) nusifotografavo (iš dešines
į kairę) Tomas Venclova, Gunteris Grassas,
Česlavas Milošas, Arūnas Bėkšta,
Prezidentas Valdas Adamkus, Wislawa
Szymborska ir kiti asmenys
(Donatos Mitaitės fotografija)


Tomą Venclovą, 2001-ųjų ,,Paribio žmogų”,
sveikina Krzysztof Czyżewski . Seinai,
2001 m.  (fotografas G. Dąbrowski,
fotografija iš Venclovų namų-
muziejaus rinkinio)

Tomas Venclova su lenkų disidentu ir
publicistu Adamu Michniku ,,Paribio žmogaus”
vardo suteikimo iškilmėse. Seinai, 2001 m. 
(fotografas G. Dąbrowski, fotografija iš
Venclovų namų-muziejaus rinkinio)

Tomas Venclova ir Krzysztof Czyżewski
po ,,Paribio žmogaus” vardo suteikimo .
Seinai, 2001 m.  (fotografas
G. Dąbrowski, fotografija iš Venclovų
namų-muziejaus rinkinio)

Josifo Brodskio muziejaus ištakos. Išpirktame
„didžiajame“ (Brodskio tėvų) kambaryje
Pestelio gatveje, po tik ką pasibaigusio remonto
(fotografija iš Ramūno ir Elės Katilių archyvo)

Tomas Venclova, Česlavas Milošas ir Tatjana
Venclova Krokuvoje (fotografija iš Venclovų
namų-muziejaus rinkinio)

Knygos "Vilnius. vadovas po miestą"
pristatymas (fotografija iš Venclovų
namų-muziejaus rinkinio)

T. Venclovos poezijos vakaras emigrantų
pamėgtame Manheteno restorane „Russkij
samovar“ 2002 m., kuriame dalyvavo Marija ir
Ania Brodskajos (kairėje) (fotografija iš
Venclovų namų-muziejaus rinkinio)

Nida 2002 m. Tomo Mano namelyje su
vokiečių poetu Durs Grünbeinu (fotografija
iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)

P oeto W. H. Audeno namuose Austrijoje,
2003 m. (fotografija iš Venclovų namų-
muziejaus rinkinio)

T. Venclova su žmona Tatjana prie
namo, kuriame jis gyveno 1977 m.,
atvykęs į San Franciską, 2003 m.
sausis (fotografija iš Venclovų namų-
muziejaus rinkinio)

T. Venclova su žmona Tatjana San Francisko
tilto fone, 2003 m. sausis (fotografija iš
Venclovų namų-muziejaus rinkinio)

T. Venclova prie kavinės, kurioje
dažnai lankydavosi 1977 m.,
Berklis, 2003 (fotografija iš Venclovų
namų-muziejaus rinkinio)

T. Venclova Berklyje , 2003 m.
(fotografija iš Venclovų namų-
muziejaus rinkinio)

Du priešininkai. T. Venclova prie
J. Stalino paminklinės lentos Vienoje,
2003 m. (fotografija iš Venclovų
namų-muziejaus rinkinio)

Paryžius, 2003 m. liepa. Tatjana ir
Tomas Venclovos su gydytojo Botkino
(sušaudyto su caru Nikolajumi) anūku,
su kuriuo atsitiktinai susipažino Paryžiuje
(fotografija iš Venclovų namų-
muziejaus rinkinio)

T. Venclova. Paryžius, 2003 m. liepa
(fotografija iš Venclovų namų-
muziejaus rinkinio)

Su dukra Maryte
(Donatos Mitaitės fotografija
iš Donatos Mitaitės archyvo)

Jurga Ivanauskaitė, Tatjana Venclova ir
Tomas Venclova 2003 m. birželį Austrijos
ambasadoje Vilniuje (fotografija iš
Venclovų namų-muziejaus rinkinio)

Šv. Kristoforo skulptūrėlės įteikimo
ceremonija Vilniaus Rotušėje 2003 m.
pavasarį. A. Zuokas ir T. Venclova
(A. Žygavičiaus fotografija iš Rotušės archyvo)

Tomas Venclova su draugais po šv. Kristoforo
skulptūrėlės įteikimo ceremonijos prie
Vilniaus Rotušės 2003 m. pavasarį.
(A. Žygavičiaus fotografija iš Rotušės archyvo)

Tomas Venclova prie Vilniaus Rotušės,
kur buvo apdovanotas Šv. Kristoforo
skulptūrėle. Vilnius, 2003 m.
(A. Žygavičiaus fotografija iš
Rotušės archyvo)

Tomas Venclova buvusiame tėvo
darbo kabinete muziejuje, 2003 m.
pavasaris (B. Vagrienės fotografija
iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)

Venclovų namuose-muziejuje 2005 m.
Vakaro "Lietuviškas divertismentas"
akimirka. Iš kairės: Ramūnas Katilius,
Elė Katilienė, Tomas Venclova, Birutė
Vagrienė, Lidija Šimkutė, Virginija
Kochanskytė (D. Mikutytės fotografija
iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)

Venclovų namuose-muziejuje 2005 m.
Vakaro "Lietuviškas divertismentas"
akimirka (fotografas R. Danisevičius,
fotografija iš Venclovų namų-
muziejaus rinkinio)

Venclovų namuose-muziejuje 2005 m.
Vakaro "Lietuviškas divertismentas"
akimirka. Pranas Morkus, Tomas
Venclova, Ramūnas Katilius (fotografas
R. Danisevičius, fotografija iš Venclovų
namų-muziejaus rinkinio)

2006 m. liepos mėn. Venclovų namuose-
muziejuje, vakare “1966-2006. Prisimenant
pirmąjį Josifo Brodskio apsilankymą
Vilniuje”. Tomas Venclova ir Ramūnas
Katilius (G. Zemlicko fotografija)

2006 m. liepos mėn. Venclovų namuose-
muziejuje, vakare “1966-2006. Prisimenant
pirmąjį Josifo Brodskio apsilankymą
Vilniuje”. Tomas Venclova, Ramūnas
Katilius, Pranas Morkus, Irena Veisaitė,
Vytautas Toleikis (G. Zemlicko fotografija)

Tomas Venclova su mama Eliza
Vencloviene. Mamos 95-asis
gimtadienis, Vilnius, 2006 m. liepa
(Donatos Mitaitės fotografija iš
Donatos Mitaitės archyvo)

Tomo Venclovos knygos „Vilniaus vardai“
pristatymas Vilniaus Rotušėje,
2006 m. (G. Zemlicko fotografija)

Tomas Venclova dalina autografus.
Knygos „Vilniaus vardai“ pristatymas
Vilniaus Rotušėje, 2006 m.
(G. Zemlicko fotografija)

Mokslinėje konferencijoje „Lietuvos
Helsinkio grupė. Susitikimas po 30 metų“
Vilniaus Rotušėje, 2007 m. sausio 10 d.
Donata Mitaitė, Tomas Venclova,
Viktoras Petkus (A. Žygavičiaus fotografija)


Mokslinėje konferencijoje „Lietuvos
Helsinkio grupė. Susitikimas po 30 metų“
Vilniaus Rotušėje, 2007 m. sausio 10 d.
Vilniaus Helsinkio grupės nariai-
steigėjai Tomas Venclova ir Viktoras
Petkus (A. Žygavičiaus fotografija)


Mokslinėje konferencijoje „Lietuvos
Helsinkio grupė. Susitikimas po
30 metų“ Vilniaus Rotušėje,
2007 m. sausio 10 d. Tomas
Venclova ir Maskvos Helsinkio grupės
narė- steigėja Liudmila Aleksejeva
(A. Žygavičiaus fotografija)

T. Venclova mokslinėje konferencijoje
„Lietuvos Helsinkio grupė. Susitikimas
po 30 metų“ Vilniaus Rotušėje,
2007 m. sausio 10 d.
(A. Žygavičiaus fotografija )

Mokslinėje konferencijoje „Lietuvos
Helsinkio grupė. Susitikimas po 30 metų“
Vilniaus Rotušėje, 2007 m. sausio 10 d.
Donata Mitaitė ir Tomas Venclova
(A. Žygavičiaus fotografija)

Tomo Venclovos knygos, esančios Venclovų
namuose-muziejuje (B. Vagrienės
fotografija iš Venclovų namų-
muziejaus rinkinio)


© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2007