Viktorui Petkui - 80


2008 m. gegužės 16 d. LR Seime 80 metų jubiliejaus proga buvo pagerbtas Lietuvos Helsinkio grupės įkūrėjas Viktoras Petkus, sovietinės valdžios kalintas net keturis kartus - iš 40 pasipriešinimo sovietiniam režimui metų 25 gražiausius savo gyvenimo  metus  jis praleido  Sibiro konclageriuose.
Buvęs politinis kalinys padėjo naują Lietuvoje vykusio pasipriešinimo sovietiniam režimui judėjimo – viešos disidentinės veiklos etapą: 1976 m. lapkričio 25 d. V. Petkus kartu su Tomu Venclova, Karoliu Garucku, Ona Lukauskaite-Poškiene ir Eitanu Finkelšteinu įkūrė Helsinkio grupę. Grupės būdingiausi bruožai – atvirumas, viešumas, t. y. nepogrindinė veikla, veikimas tuo metu galiojusių įstatymų rėmuose, to paties reikalaujant iš sovietinės valdžios. Iki 1981 m. pabaigos Lietuvos Helsinkio grupė paskelbė apie 30 numeruotų dokumentų bei keletą nenumeruotų pareiškimų (Vakarus pasiekė 22 dokumentai).

V. Petkaus disidentinę veiklą įvertino ir tarptautininė bendruomenė: Tarptautinis Kembridžo biografų centras Viktorą pripažino viso pasaulio ir XX amžiaus žmogumi, o tarptautinės organizacijos net tris kartus (1987-aisiais, 1988-taisiais ir 1999-taisiais metais) jį nominavo Nobelio taikos premijai gauti.
Seimo Konferencijų salėje iškilmingą minėjimą atidarė Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Česlovas Juršėnas. Jubiliatą sveikino LR Seimo bei Vyriausybės nariai, Vilniaus vyskupas Juozas Tunaitis, taip pat kiti Katalikų Bažnyčios dvasininkai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, buvę sovietmečio disidentai ir užsienio svečiai.
- Teisingumas yra įgimta vertybė. Teisingumo siekis žmoguje iš prigimties yra, arba jo nėra. Viktorui Petkui gamta šios dorybės atseikėjo netgi su kaupu, antraip jam nebūtų tekę praleisti lageriuose 25 gražiausius savo gyvenimo metus, - kalbėjo vienas iš sveikinančiųjų jubiliatą, - Viktoras visada bus mūsų tautoje kovotojo už tiesą ir teisingumą etalonu.
Šio iškilmingo renginio metu buvo pristatyta pirmoji knyga Lietuva ir žmogaus teisės  – dokumentų ir straipsnių  rinkinys. Leidinio autoriai - Vytautas Budnikas, Viktoras Petkus ir Arimantas Dumčius.

Vytautas Budnikas, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas

**********************

Gegužės 16 d., pasibaigus iškilmėms LR Seime, Viktoras Petkus su gausiu draugų ir bendražygių būriu apsilankė Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje, kur dar kartą buvo nuoširdžiai pasveikintas. Dalyvavo ir svečiai iš Estijos. Renginio dalyviai prisiminė kartu praleistas dienas sovietiniuose lageriuose, pasipriešinimo epizodus. Sveikintojai paragino Viktorą Petkų kuo daugiau tokių prisiminimų užrašyti.

Parodos sudarytoja Birutė Vagrienė, VMMD direktorė
Fotografijų autoriai Algirdas Tarvydas ir Olga PosašukovaLietuvos Helsinkio grupės
narys-steigėjas Viktoras Petkus
ir Lietuvos žmogaus teisių
asociacijos pirmininkas Vytautas
Budnikas (Olgos Posašukovos fotografija iš V. Petkaus archyvo)

Viktorą Petkų sveikina LR Seimo Pirmininkas Česlovas Juršėnas.
Už jų -Seimo narys Arimantas Dumčius
(Olgos Posašukovos
fotografija iš V. Petkaus archyvo)


Iškilmės LR Seime.
Česlovas Juršėnas įteikia dovaną
Viktorui Petkui (Olgos Posašukovos fotografija iš V. Petkaus archyvo)

Česlovas Juršėnas sako
sveikinimo kalbą, už jo -
Arimantas Dumčius, Viktoras
Petkus ir Vytautas Budnikas

(Olgos Posašukovos fotografija iš
V. Petkaus archyvo)

Arimantas Dumčius, Česlovas Juršėnas, Viktoras Petkus,
Vytautas Budnikas (Olgos Posašukovos fotografija iš
V. Petkaus archyvo)

Arimantas Dumčius, Viktoras
Petkus, Česlovas Juršėnas,
Vytautas Budnikas (Olgos Posašukovos fotografija iš
V. Petkaus archyvo)


Česlovas Juršėnas ir
Viktoras Petkus (Olgos Posašukovos fotografija iš V. Petkaus archyvo)


Vytautas Budnikas, Viktoras
Petkus, Arimantas Dumčius (Olgos Posašukovos fotografija iš
V. Petkaus archyvo)

Iškilmių RL Seime dalyviai (Olgos Posašukovos fotografija iš
V. Petkaus archyvo)

Jo Ekselencija vyskupas Juozas
Tunaitis sveikina Viktorą Petkų (Olgos Posašukovos fotografija iš V.Petkaus archyvo)

Sveikinamas Viktoras Petkus
(Algirdo Tarvydo fotografija iš
Venclovų namų-muziejaus rinkinio
)


Viktoras Petkus pasirašo naujai
išleistą knygą
(Algirdo Tarvydo
fotografija iš Venclovų
namų-muziejaus rinkinio
)


Šventinis interviu (Algirdo
Tarvydo fotografija iš Venclovų
namų-muziejaus rinkinio
)

Su dovanomis ir nauja knyga
(Algirdo Tarvydo fotografija iš
Venclovų namų-muziejaus rinkinio
)

LR Seime surengtos parodos
fragmentas. Viktoro Petkaus
knygos
(Algirdo Tarvydo
fotografija iš Venclovų
namų-muziejaus rinkinio
)


Viktoras Petkus, dr.Mindaugas Bloznelis, prof. Bronislovas
Genzelis
(Algirdo Tarvydo fotografija
iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio
)


Sveikinimo akimirkos
(Algirdo
Tarvydo fotografija iš Venclovų
namų-muziejaus rinkinio
)

Iškilmių akimirka LR Seime
(Algirdo Tarvydo fotografija iš
Venclovų namų-muziejaus rinkinio
)

Venclovų namų-muziejaus vadovė
Birutė Vagrienė pasitinka Viktorą
Petkų ir Antaną Buračą muziejuje
(Algirdo Tarvydo fotografija iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)


Albertas Žilinskas, Vytautas Skuodis, Vytautas Girdzijauskas ir
Birutė Vagrienė Venclovų namuose-muziejuje
(Algirdo Tarvydo fotografija iš
Venclovų namų-muziejaus rinkinio
)


Birutė Vagrienė ir
lietuvių kalbos mokytojas
Kęstutis Subačius
(Algirdo
Tarvydo fotografija iš Venclovų
namų muziejaus rinkinio
)

Vytautas Girdzijauskas, Antanas Mozeris, Viktoras Petkus, Albertas Žilinskas, prof. Bronislovas
Genzelis
(Algirdo Tarvydo fotografija
iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio
)

Venclovų namuose-muziejuje (Algirdo Tarvydo fotografija iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio)

Antanas Mozeris, Vytautas Girdzijauskas ir Albertas Žilinskas
(Algirdo Tarvydo fotografija iš
Venclovų namų-muziejaus rinkinio
)

Romaldas Ragaišis ir
Kęstutis Subačius
(Algirdo
Tarvydo fotografija iš Venclovų
namų-muziejaus rinkinio
)

Romas Kačergis ir Enn Tarto su žmona (Algirdo Tarvydo fotografija
iš Venclovų namų-muziejaus rinkinio
)

Dėdinų šeima muziejuje
(Algirdo Tarvydo fotografija iš
Venclovų namų-muziejaus rinkinio
)

Albertas Žilinskas ir
prof. Bronislovas Genzelis
Venclovų namuose-muziejuje
(Algirdo Tarvydo fotografija iš
Venclovų namų-muziejaus rinkinio
)


Viešnia iš Estijos ir Birutė Vagrienė
, už jų - Vytautas Varkala (Algirdo
Tarvydo fotografija iš Venclovų
namų-muziejaus rinkinio
)


Rimantas Matulis, Kęstutis Subačius ir Romaldas Ragaišis

(Algirdo Tarvydo fotografija iš Venclovų
namų-muziejaus rinkinio
)

Antanas Mozeris, Viktoras Petkus ir Antanas Buračas
(Algirdo Tarvydo fotografija iš
Venclovų namų-muziejaus rinkinio
)

Vytautas Varkala kalbina Enn Tarto (Algirdo Tarvydo fotografija iš
Venclovų namų-muziejaus rinkinio
)

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2008

į Venclovų namų-muziejaus svetainę..