EN RU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pradžia IstorijaMuziejaus kūrimasis ir raida

Muziejaus kūrimasis ir raida

V. Puškina
 
Ruduo muziejaus parke
 

1992 m. į muziejaus parką perkeltas paminklas A.Puškinui, iki tol stovėjęs Sereikiškių parke.

Varvaros Puškinos (1855 - 1935) didžiausias noras ir rūpestis po vyro Grigorijaus (1835 - 1905) mirties buvo išsaugoti turimas poeto A.Puškino relikvijas, o Markučių sodybos namą paversti poeto atminimo puoselėjimo Vilniuje centru. Tokią valią ji išreiškė 1935 m. testamentu, tapusiu pretekstu muziejui įsteigti.

Testamentu ji užrašė Vilniaus rusų draugijos globai Markučių dvaro centrinę sodybą su visu inventoriumi, ir pavedė Draugijai įkurti sodyboje A. Puškino muziejų bei jį tvarkyti.

Kadangi visas Markučių dvaras, jo tarpe ir Vilniaus rusų draugijai užrašyta dalis dar V. Puškinai būnant gyvai skendo skolose, testamento vykdytoją įpareigojo pardavus likusį dvarą likviduoti įsiskolinimus ir perduoti Vilniaus rusų draugijos nuosavybėn užrašytą dvaro dalį be įsiskolinimų.

1935 m. mirus Markučių dvaro savininkei Varvarai Puškinai testamento vykdytojas Vladimiras Nazimovas pradėjo testamentą vykdyti: spręsti dvaro įsiskolinimų likvidavimo klausimus bei rūpintis testatorės nurodytų sąlygų, A.Puškino muziejui įsisteigti dvaro centrinėje sodyboje, atsiradimu.

Tačiau V. Nazimovui taip ir nepavyko įvykdyti Varvaros Puškinos testamento dalies, kuria jam buvo pavesta likviduoti visą Markučių dvarą, padengti įsiskolinimus ir perduoti Vilniaus rusų draugijai testamentu užrašytą dvaro centrinę sodybą muziejui įsteigti: Lietuvoje pasikeitė santvarka ir nuosavybės forma, savo veiklą sustabdė iki tol veikusios organizacijos - jų tarpe ir Vilniaus rusų draugija, kurios daugelis narių jau buvi areštuoti, ištremti arba įkalinti. Dvarai Lietuvoje, jų tarpe ir Markučių dvaras, buvo nacionalizuoti.

Toliau A.Puškino atminimo Vilniuje įamžinimo klausimais pradėjo rūpintis susiformavusios Lietuvos TSR vyriausybė, ketvirtajame dešimtmetyje įsteigusi muziejų poeto atminimui.

1940 - 1949 m. muziejus veikė kaip Kultūros švietimo įstaigos kabineto prie Lietuvos TSR Ministrų tarybos įstaiga, 1949 - 1955 m. priklausė Lietuvos TSR mokslų akademijai, 1955 - 1984 m. Lietuvos TSR Kultūros ministerijai. 1984 - 1986 m. kapitalinio remonto laikotarpiui muziejus buvo priskirtas Vilniaus miesto vykdomojo komiteto Kultūros valdybai, vėliau - 1986 - 1990 m. buvo reorganizuotas į Vilniaus memorialinio rašytojų muziejaus padalinį.

Nuo 1990 m. muziejus priklauso Vilniaus miesto savivaldybei.

Plačiau apie  muziejaus steigimąsi ir raidą

V. Puškinos įrengtas poeto kampelis
 
1941 m. Markučių dvaro muziejus figūravo Kraštotyros muziejų sistemoje
 
1944 m. muziejaus veikla buvo atnaujinta
 
Literatūrinis A.Puškino muziejus
     
« Atgal | Į viršų
Adresas: Subačiaus g. 124, LT-11345
Telefonas / faksas: 2600080
Muziejus lankymui atidarytas
Treciadieniais – sekmadieniais
nuo 10 iki 17 val.
info.puskino@vilniausmuziejai.lt
www.vilniausmuziejai.lt