EN RU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pradžia IstorijaGrigorijus ir Varvara Puškinai

Varvara Melnikova (1855 - 1935)

 
Varvara Melnikova - Puškina (pirmojoje santuokoje – Moškova) – inžinieriaus, generolo, geležinkelių tiesimo specialisto Aleksejaus Melnikovo duktė - gimė 1855 m .
 

1875 m . V.Melnikova ištekėjo už gvardijos poručiko Vasilijaus Moškovo. Tačiau pora nesutarė ir po poros metų išsiskyrė. Po skyrybų kartu su dukrele Varvara ji gyveno Sankt Peterburge, kur 1880 m . susipažino su G.Puškinu, o 1883 m . spalio 24 d. susituokė.

Gyvendama Markučių dvare , Varvara Puškina aktyviai dalyvavo Vilniaus rusų draugijos įvairiapusiškoje bei labdaringoje veikloje - šelpė ir globojo neturtingus A.Puškino gimnazijos moksleivius, išlaikė ir leido mokytis keletą našlaičių, rūpinosi gimnazijos reikalais ir buvo ilgametė jos globėja. 1896 m . labdaringos organizacijos “Dobrochotnaja kopeika” susirinkimas išrinko V.Puškiną Paplaujos IX skyriaus globėja, 1897 m . ji buvo išrinkta Darbininkių ir našlių vaikų dienos globos namų pirmininke. Pirmojo pasaulinio karo metais ji buvo sesele Raudonojo kryžiaus organizacijoje. V.Puškina buvo aktyvi jubiliejinio komiteto A.Puškino 100-osioms gimimo metinėms paminėti Vilniuje narė.

Laisvalaikiu ji domėjosi literatūra, muzika, daile - yra išlikę nemažai jos piešinių bei keli paveikslai. Jos siuvinėtais rankdarbiais buvo papuošta Šv.Varvaros koplyčia . Pagal jos projektą pagamintas antkapinis paminklas G.Puškinui. Jos namuose dažnai vykdavo intelektualų susitikimai bei įvairūs vakarai, o kiekvienų metų birželio 6 d. - iškilmingi minėjimai poeto A.Puškino gimimo metinėms pažymėti.

Lankydamasi įvairiuose renginiuose A.Puškinui atminti Rusijoje ir Lenkijoje, ji visada pabrėždavo: “Esu laimingiausia moteris Rusijoje, mane ištiko retas likimas tapti A.Puškino marčia”.

Paskutiniais gyvenimo metais V.Puškina vertėsi gana sunkiai – nuomojo dvaro žemes, brido į skolas, tačiau stengėsi šventai išsaugoti ir puoselėti poeto atminimą. V.Puškina mirė 1935 m . gruodžio 11 d, palikusi Markučių dvarą kritiškos finansinės būklės. Palaidota šeimyninėse kapinaitėse šalia Šv.Varvaros koplyčios .

1935m. testamente ji rašė, kad Markučių sodybos gyvenamąjame name turi būti saugomas didžiojo poeto A.Puškino atminimas ir kad Markučių sodyba visada turi tarnauti kultūrai.

Atsižvelgiant į Varvaros Puškinos valią, 1940 m . buvusio Markučių dvaro centrinėje sodyboje įsteigtas Literatūrinis A.Puškino muziejus.

© Rimgaudas Ryliškis, tekstas, 2004

 
  
 
 
 
 
 
Grigorijaus ir Varvaros Puškinų šeimyninės kapinaitės Markučiuose
 
 
     
« Atgal | Į viršų
Adresas: Subačiaus g. 124, LT-11345
Telefonas / faksas: 2600080
Muziejus lankymui atidarytas
Treciadieniais – sekmadieniais
nuo 10 iki 17 val.
info.puskino@vilniausmuziejai.lt
www.vilniausmuziejai.lt