Literatūrinis A. Puškino muziejus - Europos paveldo dienose 2012

2012 m rugsėjo 19 d. Literatūriniame A. Puškino muziejuje įvyko diskusija „ Europos paveldo dienos – 2012. Genius loci. Vietos dvasia: „Markučiai – Vilnios slėnis“.
Vilniaus muziejų, Pavilnių ir Verkių rgioninių parkų direkcijos darbuotojai, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos, Markučių bendruomenės atstovai, Markučių gyventojai buvo plačiau supažindinti su paveldėtomis gamtos ir kultūros vertybėmis Markučiuose ir kaimyninėse Vilnios slėnio vietovėse. Renginio dalyviai diskutavo apie įvykusius pokyčius, kuriuos sąlygojo laikas, bei ateities perspektyvas Markučiuose vykdomo projekto „Architektūros parkas“ – darnios plėtros kvartalas Paplaujoje“ kontekste.
Renginio dalyviams pristatyta paroda „Markučiai IX – XXI“ iš Literatūrinio A. Puškino muziejaus rinkinių.

2012 m rugsėjo 20 d. paroda „Genius loci. Vietos dvasia:   „Markučiai IX – XXI“ įrengta Vilniaus miesto savivaldybes  2 aukšto foje.
Fotografijuose iš Literatūrinio A. Puškino muziejaus rinkinių įamžintos asmenybės, kraštovaizdžio fragmentai, statiniai, leido parodos lankytojams plačiau  pažinti XIX a. pab. – XX a. gyvenimą: šio laikotarpio madas, architektūros tendencijas, buitį, Markučių ir buvusio Markučių dvaro savitumą. Paroda veikė iki rugsėjo 28 d..

Kiekvienas iš mūsų esame tarpininkai tarp praeities ir ateities: svarbu neužmiršti, koks svarbus tai vaidmuo ir kiek jis reikalauja atsidavimo bei atsakomybės. Kuo daugiau pajausime vietos dvasią, tuo lengvesniu taps mūsų kelias, kuriuo eidami suprasime vienas kitą be žodžių. Pati vieta taps mūsų stiprybės užutėkiu. Ir nebereikalingomis taps lentelės su perspėjimais „nelaužyti“, „neskinti“, „nešiukšlinti“...

Daugiau..

Informaciją parengė Rimgaudas Ryliškis

atgal į Naujienas...

www.vilniausmuziejai.lt

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2012

© Literatūrinis A. Puškino muziejus, tekstas, fotografijos, 2012