DEŠIMTASIS MOKSLEIVIŲ MENINĖS SAVIRAIŠKOS KONKURSAS

“Mano Aleksandras Puškinas”

 

N u o s t a t a i

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Konkursą organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo departamento Kultūros ir meno skyriaus Literatūrinis A.Puškino muziejus (Subačiaus g. 124, LT-11345 Vilnius. Telefonas – faksas (8 5) 260 0080).
2. Konkurso tikslas – skatinti moksleivių pomėgį kurti, populiarinti poeto Aleksandro Puškino asmenybę ir kūrybą, Literatūrinį A.Puškino muziejų, rūpintis moksleivių laisvalaikio užimtumu.
3. Saviraiškos sritys ir darbų temos:
3.1.  lipdyba iš molio. Dalyvauja 1 – 2 amžiaus kategorijos moksleiviai. Darbų tema „Mano sukurtas paminklas poetui Aleksandrui Puškinui“;
3.2. rašinys lietuvių arba rusų kalba. Dalyvauja 1 - 2 amžiaus kategorijos moksleiviai.
Rašinio tema (pasirinktinai):
3.2.1. „Katinas išminčius svečiuose pas auksinę žuvelę“;
3.2.2. ,,Jei aš būčiau A.Puškino draugas...“.
                     

II.DALYVIAI

4. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 1-12 klasių moksleiviai.
4.1. Konkurso dalyviai skirstomi į amžiaus kategorijas:
4.1.1. 1 kategorija – moksleiviai iki 13 metų;
4.1.2. 2 kategorija – moksleiviai nuo 13 iki 18 metų;
4.2. Konkurse ketinančių dalyvauti moksleivių darbus mokyklos turi pateikti konkurso rengėjams iki 2009 m. gegužės 15 d., adresu: Literatūrinis A.Puškino muziejus, Subačiaus g. 124, LT-11013 Vilnius, faksu (8-5) 2600080, arba elektroniniu paštu: info.puskino@vilniausmuziejai.lt            

 

III.LAIKAS IR VIETA

                     
5.Mokyklų komisijų (ar pedagogų)  atrinktus darbus reikia pristatyti į Literatūrinį A.Puškino muziejų iki 2010 m. gegužės 15 d. Konkurso rengėjams pateiktų darbų vertinimas ir pristatymas Literatūriniame A.Puškino muziejuje 2010 m. birželio 6 d. 12 valandą (sekmadienį).

 

IV.DARBAI

6. Konkurse dalyvaujanti mokykla atrenka ir rengėjams pristato ne daugiau kaip po 3 moksleivių sukurtus darbus kiekvienoje amžiaus kategorijoje ir kiekvienoje saviraiškos srityje.
7. Dešimtajam moksleivių meninės saviraiškos konkursui “Mano Aleksandras Puškinas“ teikiami tik vieno autoriaus sukurti darbai. Kolektyviniai darbai (sukurti daugiau kaip vieno autoriaus) yra neteikiami.
8. Teikiami darbai turi būti su užrašais, kuriuose nurodomas mokyklos pavadinimas, moksleivio vardas, pavardė, amžius, sukurto darbo pavadinimas, pedagogo – kuratoriaus vardas ir pavardė.

VI.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Moksleivių dalyvavimo konkurse išlaidas apmoka mokyklos.
10. Konkurso antrajam etapui pateikti darbai yra negrąžinami ir lieka Literatūriniame A.Puškino muziejuje.
11. Konkurso dalyviai  ir jų pedagogai kviečiami į pateiktų darbų pristatymą – laureatų apdovanojimo šventę Literatūriniame A.Puškino muziejuje 2010 m. birželio 6 d. 12 val.
___________________________