MUZIEJŲ NAKTIS
Literatūriniame A. Puškino muziejuje

2009 m. gegužės 16 d. į tarptautinės „Muziejų nakties“ akcijos paminėjimą Literatūriniame A. Puškino muziejuje (Subačiaus g. 124)  sugužėjo didelis svečių būrys, tarp kurių poeto A. Puškino gerbėjai, Markučių gyventojai, Vilniaus aukštųjų ir bendrojo lavinimo mokyklų pedagogai, studentai, moksleiviai. 15 val. prasidėję renginiai tęsėsi iki vakaro: svečiai buvo supažindinti su Markučių vietovės istorija,  vietovėje susiformavusio Markučių dvaro raida, muziejaus atsiradimo Markučių dvaro sodybos gyvenamajame name priežastimis, Markučių vietovardžio kilme bei su Markučiais besiribojančių kitų vietovių istorijomis. Šiltai buvo sutikta dainininkė Liuba Nazarenko: svečius sužavėjo jos atlikti romansai, pasakojimas apie šio žanro kilmę bei saloninio muzikavimo tradicijas buvusiuose dvaruose. Ilgai nenutilo aplodismentai, ilgai skambėjo kartu su dainininke atliekamos dainos.

Informaciją parengė Rimgaudas Ryliškis
Dainoros Aukštakienės fotografijos

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2009