Akordeono muzikos vakaras „Beatričės namuose


Saulėtą 2008 m. birželio 27-osios vakarą „Beatričės namų“ svetainė pakvietė į akordeono muzikos vakarą, kurio programoje buvo numatyta įvairių kompozitorių kūriniai. Koncertavo talentingas akordeonininkas Augustinas Rakauskas. Tačiau kiek netradiciškai koncertą pradėjo žavus šeimyninis styginių trio, kurį atliko Ėlėja, Noatė ir Dorėja Atkočiūnaitės. Skambėjo L. von Bethoveno „Odė džiaugsmui“, o paskui klausėmės nuotaikingo Roman’o Bažilin’o kūrinio „Valsuojantis akordeonas“, kurio linksma melodija maloniai nuteikė klausytojus. Be abejo, neapsieta ir be rimtosios muzikos. Santūri J. S. Bacho Preliudija ir fuga vargonams a-moll leido nugrimzti į polifonijos garsų jūrą. Tai, kad jaunasis atlikėjas turi gilią pajautą rimtajai klaikinei muzikai neleido abejoti Vladislav’o Zolotariov’o Sonatos Nr.2 trečioji dalis. Vasariškai linksmai nuskambėjo Danil’o Kramer’io „Šokantis smuikininkas“, Džeko Finos „Kamanės bugi“ ir Nikolajaus Rimskio-Korsakovo „Kamanės skridimas“. Mintimis klausytojai galėjo pakeliauti ir po Bulgariją klausydamiesi kompozitoriaus Vladislav’o Vlasov’o „Bulgariškos siuitos“ („Daičiovo choro“, „Sevdana“, „Gankino choro“) „Basso Ostinato“. Koncerto metu skambėjusi muzika ir Augusto nuoširdumas suteikė namų jaukumo, todėl net ir pavėlavęs svečias maloniai paprašė pagroti jo nespėtą išgirsti kūrinį.
Renginio metu klausėmės į Lietuvą sugrįžusio išeivio Edmundo Atkočiūno eilėraščių. Tai buvo tarsi pirmasis žingsnis link skaitytojo, ruošiant išleisti poezijos rinkinį „Nostalgijos vitražas“. Anot autoriaus, tai poezija, kilusi iš nostalgijos laisva valia ar prievarta palikus tėvynę. Keletas eilėraščių bus išspausdinti Brailio raštu bei anglų, latvių, slovėnų, prūsų, graikų ir kitomis kalbomis.

Informaciją paruošė Laima Žukauskaitė, vyr. fondų saugotojaŠaunusis trio Ėlėja, Noatė ir
Dorėja

Muzikuoja Augustinas Rakauskas

Edmundas Atkočiūnas skaito
savo poeziją

Malonu išgirsti mėgiamą
kūrinį dar kartą...

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija