Seminaras
„Andragogikos principų taikymas muziejų edukacinėms programoms rengti“

Lietuvos muziejų asociacija kartu su Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, įgyvendindama iš dalies Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos finansuojamą projektą „Andragogikos principų taikymas muziejų edukacinėms programoms rengti“ (projekto koordinatorius Lietuvos suaugusiujų švietimo asociacijos prezidentas Arūnas Bėkšta) , š. m. lapkričio 19 - 21 dienomis M. ir J. Šlapelių namuose-muziejuje (Pilies g. 40, Vilnius) surengė mokomąjį seminarą Vilniaus savivaldybės muziejų ir žinybinių muziejų darbuotojams, dirbantiems muziejinės edukacijos srityje. Temas rengė Nideta Jarockienė, Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centro vedėja, Vilija Lukošūnienė, Andragogikos magistrė, LSŠA viceprezidentė, LSŠA projektų koordinatorė, knygų, skirtų suaugusiųjų mokymui sudarytoja ir autorė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentas, valdymo konsultantas ir destytojas Arūnas Bėkšta.
Muziejų edukacinės programos, jų rengimo principai; muziejų lankymo motyvai ir suaugusiųjų motyvacija mokytis; intelektų rūšys; mokymo/si stiliai; patirtinis mokymasis, Kolbo ratas, kolbo mokymosi stiliai; mokymo/si metodai; mokomojo filmo naudojimo metodika - tai temos, kurias kūrybiškai, taikydami savo dėstomus metodus praktikoje, muziejininkams atskleidė seminaro rengėjai.
Seminaras vyko muziejaus parodų salėje, lėlininkų bendrijos "Senamiesčio lėlės" parodos aplinkoje. Taip susikūrė nepakartojamos akimirkos, kurias kviečiame pažiūrėti.

Fotografavo ir paruošė informaciją
Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos direktorė Birutė Vagrienė

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2008