2007 metų vasario 23 dieną Vinco Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje įvyko renginys Baliui Sruogai atminti

„Man didelė garbė būti auka už tautą..“

2007 metų vasario 23dieną Vinco Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje įvyko renginys Baliui Sruogai atminti „Man didelė garbė būti auka už tautą..“ Vakaras prasidėjo Šv. Kristoforo gimnazijos moksleivių muzikavimu, jų dainų tekstams buvo pasirinkti Balio Sruogos eilėraščiai. Renginio metu rašytojo duktė Dalia Sruogaitė pasakojo savo atsiminimus apie Balio Sruogos išvežimą į Štuthofo koncentracijos stovyklą, gyvenimą grįžus į Lietuvą sovietmečiu. Vakaro vedėjas Marius Mikalajūnas maloniai kalbino docentę Redą Pabarčienę bei redaktorę Donatą Linčiuvienę. Buvo pasakojamos knygos „Dievų miškas“ leidimo aplinkybės, aptariami dramos kūriniai. Prisiminimais dalinosi ir profesorė Irena Veisaitė.

Visi atvykusieji galėjo susipažinti su Balio Sruogos kūryba, pavartyti išleistas knygas, apžiūrėti nuotraukų parodą. Renginio svečiai gavo padalomosios medžiagos: „Dievų miško“ mašinraščio bei koncentracijos lageryje rašytojo daryto piešinio kopijas.


 


Šv. Kristoforo gimnazijos moksleiviai interpretuoja B.Sruogos kūrybą

Jaunuosius muzikantus sveikina Balio Sruogos duktė Dalia Sruogaitė

Muziejaus vyr. fondų saugotoja Ramunė Šorienė dėkoja Daliai Sruogaitei už muziejui padovanotas vertingas dovanas

Vakaro vedėjas Marius Mikalajūnas kalbina renginio prelegentes


Su vakaro svečiais labai maloniai bendravo Dalia Sruogaitė


Susirinkusieji įdėmiai klausėsi pasakojimų apie knygos „Dievų miškas“ leidimo aplinkybes


Rašytojo duktė Dalia Sruogaitė pasakoja savo atsiminimus

Prisiminimais dalinosi profesorė Irena Veisaitė


Nuotraukų paroda

Visi atvykusieji galėjo susipažinti su B.Sruogos kūryba

Muziejuje saugomas Gražinos Didelytės grafikos darbas


Renginio svečiai gavo padalomosios medžiagos