Bernardui Brazdžioniui - 100
Parodą pristato Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos
Venclovų namai-muziejus

 

Tomas Venclova, "Bernardas Brazdžionis", straipsnis iš kn."Lietuvių egzodo literatūra 1945-1990 ", Čikaga, 1992 m. : Bernardas Brazdžionis - vienas pačių iškiliausių nepriklausomybės metais susiformavusių lietuvių poetų. Priklausydamas neokatalikiškajam visuomenės ir literatūros sparnui, jis anksti patraukė skaitytojų dėmesį vizionieriška ir tragiška lyrika, kurioje bibliniai motyvai derinosi su modernizmu. Toje lyrikoje vyravo artėjančio karo, okupacijų ir tremties nuojauta. Okupacijų periodu Brazdžionis įgijo tautinio poeto statusą ir tapo beveik toks pat populiarus, kaip ankstesnėje epochoje buvo Maironis. Egzilėje Brazdžionio poezija pirmiausia vykdė socialinę funkciją, palaikydama lietuvių identitetą ir gindama Lietuvos bylą pasaulio akivaizdoje. Šiuo laikotarpiu Brazdžionis atsidūrė jaunesniųjų poetų šešėlyje. Tačiau geriausieji jo eilėraščiai, rašyti tiek nepriklausomybės periodu, tiek ir vėliau, virto chrestomatiniais, o jų autorius pelnė lietuvių literatūros klasiko vardą. Daugiau...

 

Jono Jakimavičiaus fotografijos

Jonas Jakimavičius
Fotografas. 1970 m. baigė Kauno Stepo Žuko technikumą. 1970-1992 m. dirbo dailininku, fotografu Visasąjunginiame dizaino institute Vilniuje, 1992-2002 m. – Kultūros ir meno institute Vilniuje. Autorinės nuotraukos spauzdintos Lietuvos ir užsienio  laikraščiuose bei žurnaluose, rengia autorines parodas.

Parodos sudarytojos Birutė Vagrienė ir Ieva Jakimavičiūtė , 2007 m.
Poezijos skaitymai Pasvalio bažnyčioje, 1991 m.

Susitikimas Žadeikiuose, 1994 m.

B. Brazdžionis ir S. Šeštakauskaitė Matuzevičiaus sodyboje Krinčine, 1997 m.

Žurnalistas K. Puras ir B. Brazdžionis Rašytojų Sąjungoje, 1991 m.

L. Noreika ir B. Brazdžionis Matuzevičiaus sodyboje Krinčine, 1997 m.

B. Brazdžionis ir L. Dautartaitė Krinčine, 1997 m.

Meninikų rūmai, Vilnius, 1997 m.

B. Brazdžionis su žmona Aldona Žadeikiuose, 1994 m.

Žadeikiai, 1994 m.


Kalnų parkas,
Vilnius, 1991m.


B. Brazdžionis su mokiniais Žadeikiuose, 1994 m.

B. Brazdžionis ir Zurba Žadeikiuose, 1991 m.

Poezijos skaitymai Pasvalio bažnyčioje, 1991 m.

Poezijos pavasaris Pasvalio parke, 1991 m.

B. Brazdžionis ir V. Lansbergis Menininkų rūmuose, Vilniuje,
1997 m.

B. Brazdžionis ir J. Mikelinskas Žadeikiuose, 1994 m.

B. Brazdžionis prie vaišių stalo Žadeikiuose, 1994 m.

B. Brazdžionis su žmona Aldona liepų alėjoje, Žadeikiuose, 1991 m.

Žadeikiai, 1994 m.

B. Brazdžionis, Zurba, Matuzevičius Pasvalyje

B. Brazdžionis su žmona Aldona bei L. Dautartaite Krinčine, 1997 m.

B. Brazdžionis ir L. Noreika Kalnų parke, 1991 m.

Pasvalio parkas, 1991 m.

Susitikimas Žadeikiuose, 1989 m.

B. Brazdžionis ir L. Dautartaitė Pasvalio parke, 1991 m.

Krinčinas, 1997 m.

Žadeikiai, 1994 m.

Susitikimas Žadeikiuose, 1989 m.

V. Povilionienė ir L. Noreika Kalnų parke, 1991 m.

B. Brazdžionio žmona Aldona ir anūkė Dalytė Kalnų parke, 1991 m.

B. Brazdžionis ir S. Šeštakauskaitė Matuzevičiaus sodyboje Krinčine, 1997 m.

Krinčinas, 1997 m.

B. Brazdžionis su M. Katiliškio bibliotekos darbuotojais, 1991 m.

B. Brazdžionis Žadeikių pradinės mokyklos bibliotekoje, 1994 m.

Pasvalio parkas, 1991 m.

B. Brazdžionis su pasvaliečiais: V. Liaučiumi, G. Jusiene, Ž. Binkiene
ir V. Strapiu, 1991 m.

B. Brazdžionį sveikina Z. Baltrūnienė Pasvalio parke, Poezijos pavasario metu, 1991 m.

L. Dautartaitė ir J. Kojelis Pasvalio parke, 1991 m.

P. Mikelinskaitė ir Paškevičius Krinčine, 1997 m.

Pamoka su B. Brazdžioniu Žadeikių pradinėje mokykloje, 1991 m.

B. Brazdžionis su mokiniais Žadeikių pradinėje mokykloje, 1991 m.

Žadeikiai, 1991 m.

B. Brazdžionis kartu su žmona Aldona bei dukra Saule Žadeikiuose, 1989 m.

B. Brazdžionis su giminaičiais Žadeikiuose, 1989 m.

Susitikimas su Žadeikių kaimo gyventojais, 1991 m.

Susitikimas su Žadeikių kaimo gyventojais, 1991 m.

B. Brazdžionio žmona Aldona, Žadeikiai, 1994 m.

Žadeikiai, 1991 m.

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2007

© Jonas Jakimavičius, fotografijos, 2007