Jonas Ohman V. Mykolaičio-Putino muziejuje

2008 metų balandžio 11 dieną Vinco Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje vyko renginys „Pokario ekranizacija“.
Renginyje dalyvavo vertėjas, dokumentinių filmų kūrėjas, kalbos premijos laureatas Jonas Ohman (Švedija). Vakaro metu buvo
aptariami filmai  – V. Žalakevičiaus „Niekas nenorėjo mirti“ bei J. Vaitkaus „Vienui vieni“. Buvo kalbama apie pokario vaizdavimą
kino filmuose meniniu ir istoriniu aspektais. Vyko diskusija.

Fotografijų autorė Ula ZaleskytėJono Ohman į švedų
kalbą išverstų knygų
paroda
Juozo Lukšos-
Daumanto knygos
„Miško broliai“
vertimas į švedų kalbą

Renginio akimirka

Jonas Ohman ruošiasi
renginiui

Tarp vakaro svečių –
disidentė Nijolė
Sadūnaitė (viduryje)

Jonas Ohman pristato
Juozo Lukšos-Daumanto
knygos „Miško broliai“
vertimą į švedų kalbą

Renginio akimirka

Renginio akimirka

Renginio akimirka

Renginio akimirka

Jonas Ohman
demonstruoja atrinktus
kadrus iš filmo
„Niekas nenorėjo mirti“

Renginio akimirka

Disidentė Nijolė
Sadūnaitė

Renginio svečiai apžiūri
knygų vertimų parodą

Renginio svečiai apžiūri
knygų vertimų parodą

Dailininkas Vaidotas
Kvašys

Poetas, knygos
„Dainavos partizanai“
autorius Bronius
Kašelionis

Jonas Ohman veda
diskusiją

Į diskusiją įsitraukė
gydytojas Gintaras
Zaleskis

Nuomonę išsako Nijolė
Sadūnaitė (viduryje)

Renginio akimirka

Renginio akimirka

Kalba rašytojas Eugenijus
Ignatavičius


Renginio akimirka

Į diskusiją įsitraukė
jaunimas

Jonas Ohman veda
diskusiją

Į diskusiją įsitraukė
jaunimas

Į diskusiją įsitraukė
vertėja Irena Balčiūnienė

Pasisako foto menininkas
Juozas Valiušaitis

Į diskusiją įsitraukė
Bronius Kašelionis

Savo nuomonę išsako
filmo „Vienui vieni“
prodiuseris Vytautas
Vilimas

Jonas Ohman ir
Ula Zaleskytė

Vytautas Vilimas ir
Ramunė Šorienė

Ramunė Šorienė ir
Irena Balčiūnienė

Dailininkė animatorė
Gabrielė Baltrušaitytė ir
aktorė Diana Banevičiūtė
-Valiušaitienė

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2008

Daugiau apie V. Mykolaičio-Putino muziejaus renginius..