2008 m. spalio 16 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje buvo surengtas diskusijų vakaras „Krėvė ir indoeuropeistika“, skirtas 126-osioms Vinco Krėvės gimimo metinėms paminėti. Diskusijai vadovavo VU istorijos fakulteto dr. Algimantas Merkevičius, istorinio klubo „Prūsa“ pirmininkė dr. Milda Janiūnaitė ir muziejaus vadovas Vladas Turčinavičius. Nauju žvilgsniu buvo pažvelgta į V. Krėvės magistro darbą „Indoeuropiečių protėvynė“, parengtą 1909 m. Kijevo universitete. Diskusijas paįvairino fleitininkės Rasos Olšauskaitės atliekamos melodijos.
126-osios Krėvės
gimimo metinės

Muziejaus vadovo
prakalba į vakaro
svečius

Vinco Krėvės
„Indoeuropiečių
protėvynė“


Krėvės magistro
darbas istorijos
daktaro rankose

Milda Janiūnaitė:
indoeuropeistika
šiuolaikinio mokslo
kontekste

Diskutuoja archeologas
Algimantas Merkevičius

Svečio Rimanto
Matulio pastabos


Fleitos garsams
suskambus...

Fleitininkė
Rasa Olšauskaitė

Vakaro viešnia iš
„Beatričės namų“
Laima Žukauskaitė

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2008