Lietuvos tūkstantmečiui skirtas
Muziejų nakties renginys
„Keliaukime baltų takais į Rytus:
vaizdo, žodžio ir muzikos dermės“
V. Krėvės muziejuje

2009 m. gegužės 16 d. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus jau ketvirtąjį kartą dalyvavo Europos muziejų nakties programoje, kurios metu pristatė renginį „Keliaukime baltų takais į Rytus: vaizdo, žodžio ir muzikos dermės“. Vakarą vedė muziejaus vadovas Vladas Turčinavičius. Panevėžio kolegijos dėstytojas Laimutis Vasilevičius rodydamas nuotraukas dalinosi prisiminimais iš ekspedicijų po Protvos Galindą. Istorikas Arvydas Norkūnas pristatė savo naująją knygą „Galindai“. Japoniška fleita (šakuhači) grojo Gediminas Sederevičius, indiška tabla pritarė Bernardas Janauskas. Renginį parėmė Lietuvos tūkstantmečio direkcija prie LR Prezidentūros.

Informacją parengė Rima Versiackaitė„Šakuhači“, atsiverk...

Žodis Laimučiui Vasilevičiui

Įdomiausi ekspedicijų kadrai

Knygos „Galindai“ autorius
Arvydas Norkūnas

Pažintis su Didžiosios Lietuvos
pilimis prie Dniestro

Tarp LDK pilių Algirdas
Tarvydas ir Laimutis Vasilevičius

Žvilgsnis į Krėvės darbą
„Indoeuropiečių protėvynė“

Muziejų nakties ritmo pagauti...

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2009