Knygos sutiktuvės!

Vincas Krėvė. Pagunda: apysaka, atsiminimai, atsitikimai

 

2014 m. kovo 26 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame muziejuje (Tauro g. 10-1, Vilnius) įvyko Vinco Krėvės knygos „Pagunda: apysaka, atsiminimai, atsitikimai“ sutiktuvės. Vinco Krėvės istorinė ir politinė apysaka „Pagunda“ iš Amerikos į Lietuvą keliavo beveik septynis dešimtmečius! 1950 m. paskelbta Čikagoje, 1965 m. išversta į anglų kalbą Niujorke, tik 2013 m. Vinco Krėvės muziejaus iniciatyva buvo išleista ir Vilniuje. Muziejaus lankytojai galėjo pirmieji pamatyti ir įsigyti naujausią bei vienintelį Lietuvoje šios apysakos leidimą. Krėvės muziejaus vadovas ir šios knygos sudarytojas Vladas Turčinavičius pristatė šios knygos genezę. Literatūrologas Regimantas Tamošaitis aptarė Krėvės tekstų aktualumą šiuolaikiniam skaitytojui. Skaitovas Virgilijus Kubilius perteikė intriguojančius apysakos ir Krėvės atsiminimų fragmentus. Knygos sutiktuvių vakare kanklėmis grojo Gediminas Žilys. Muziejuje taip pat eksponuojama dailininkės Gražinos Didelytės paroda „Dainavos klodai: tarp ledynmečio ir dabarties“. Kai kurie šios dailininkės paveikslų ciklo piešiniai buvo panaudoti rengiant Vinco Krėvės knygą „Pagunda“. Knygos išleidimą parėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir ūkininkas Kamal Zulfijev iš Šalčininkų rajono. Įsigykite ir skaitykite naująją knygą!

Jono Lenkučio (Nr. 2–3, 5–7, 9–15) ir muziejaus (Nr. 1, 4, 8, 16) nuotraukos.Ateik, sužinok, perskaityk!

Kanklininkas Gediminas Žilys

Knygos sutiktuvės
Vinco Krėvės svetainėje

Knygos vakaro dalyviai

Knygos sudarytojas
Vladas Turčinavičius

Knygos rėmėjas Kamal Zulfijev

Gražinos Didelytės kūrybinio
palikimo saugotojas
Vygandas Čaplikas

Skaitovas Virgilijus Kubilius

Vakaras su Krėvės knyga

Krėvės stebėjimo lauke

Literatūrologas
Regimantas Tamošaitis

Elena Garnevičienė

Su Laimute Raugevičiene,
Vinco Krėvės giminaite

Padėka kanklininkui ir vokalistui

Autografai skaitytojams

Skaitykite ir pažinkite!

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2014

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt