Vinco Krėvės ir Stasio Šilingo bičiulystė

2008 m. gruodžio 23 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje buvo atidaryta paroda „Stasio Šilingo gyvenimas fotografijose“. Kultūrologas Albinas Vaičiūnas pasakojo apie Šilingo gyvenimą Lietuvoje, o istorikė Milda Janiūnaitė – Sankt Peterburge. Aktorius Tomas Vaisieta perteikė Šilingo mintis iš knygos „Tautos dainų genezė“. Muziejaus vadovas Vladas Turčinavičius pristatė atsiminimus apie judviejų bičiulystę. Pasak Krėvės, „Šilingas buvo vienas iš man artimiausių žmonių, draugas, nors su juo susitikę dažniausiai ginčydavomės, nes beveik visais klausimais mūsų nuomonės skyrėsi. Jis buvo aktyvus, veiklus, trokštąs darbo, veikimo, su plačiais užmojais, dažnai net fantastiškais, bet padorus, neieškąs sau naudos...“ Parodos atidarymo renginyje muzikines interpretacijas atliko fleitininkė Rasa Olšauskaitė.

Paroda muziejuje veiks iki 2009 m.vasario 15 d.Literatūros klasikų bareljefai ant
muziejaus pastato

Krėvės namų
duris pravėrusieji...

Iš kairės: Vytautas Visockas,
Vladas Turčinavičius ir
Tomas Vaisieta

Vakaro pradžios belaukiant

Tebūna šviesu gruodžio vakarą

Istorikė Milda Janiūnaitė

Kultūrologas Albinas Vaičiūnas

Fleitininkė Rasa Olšauskaitė

Gediminas Zemlickas prie
Justino Vienožinskio nutapyto
rašytojo portreto

Jonas Aleknavičius (Lietuvai
pagražinti draugijos narys)

Šilingas ir Krėvė fotografijose

Šilingo minčių
aktualumas šiandienai

Daugiau apie Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus kultūrinę veiklą

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2009