„Tebūnie naktis“ Vinco Krėvės-Mickevičiaus muziejuje:
Vladimiras Toporovas ir Lietuva

Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus Vilniuje jau antrus metus dalyvavo programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ projekte „Tebūnie naktis“. 2009 m. birželio 20 d., nuo 20 iki 24 val., muziejuje vyko renginys, kurio metu buvo pristatyta Lietuvių kalbos instituto naujai išleista knyga „Vladimiras Toporovas ir Lietuva“. Vakare svečiavosi knygos sudarytojas prof. Algirdas Sabaliauskas, redaktorė Jurga Trimonytė-Bikelienė ir leidyklos vadybininkė Romena Tamulynienė. Buvo parodyti kino kadrai apie akademiką Toporovą (aut. Algirdas Tarvydas) ir skaidrės apie Protvos Galindą (aut. Laimutis Vasilevičius). Lankytojai taip pat galėjo apžiūrėti Birutės Valionytės fotografijų parodą „Didžioji Lietuva: LDK pilys“.Renginio sumanytojai:
iš kairės Romena
Tamulynienė, Vladas
Turčinavičius ir Jurga
Trimonytė-Bikelienė
(J.Bikelienės nuotr.)


Atokvėpio metas:
tebūnie naktis…

Vakaro vedėjas Vladas
Turčinavičius


Lietuvių kalbos
instituto
leidinio viršelis


Knygos sudarytojas
prof. Algirdas
Sabaliauskas

Mokslininkas apie
mokslininką džiugiai


Leidinio redaktorė
Jurga Trimonytė-
Bikelienė

Vladimiras Toporovas
„gyvai“

Dokumentikos kadras

Žiūrovų gretos
(J.Bikelienės nuotr.)

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2009