Kalbos aktualijos. Tvarkom ar darkom?

 

2016 m. kovo 9 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje (Tauro g. 10-1, Vilnius) įvyko renginys „Kalbos aktualijos. Tvarkom ar darkom?“. Šiuo renginiu muziejus įsiliejo į Lietuvių kalbos dienoms skirtų renginių programą, parengtą gimtosios kalbos sklaidai ir autoritetui didinti.
Kalbininkai iš Lietuvių kalbos instituto ir Vilniaus universiteto supažindino vilniečius ir miesto svečius su šiandieninėmis bendrinės kalbos vartojimo tendencijomis ir aktualijomis. Dr. Jolita Urbanavičienė pristatė vilniečių kalbėjimo ypatumus, dėmesį sutelkdama į sostinės gyventojų kirčiavimą, o dr. Kazimieras Garšva aptarė asmenvardžių ir vietovardžių rašybos klausimus. Prof. Vitas Labutis pasidalino savo moksline patirtimi bei įžvalgomis pateikdamas ir kitų mokslininkų, kaip antai prof. Vinco Urbučio, argumentus sprendžiant įvairius su kalbos vartosena susijusius klausimus. Savo požiūrį galėjo išreikšti ir renginio lankytojai.
Renginyje skambėjo lietuviškos dainos, kurias atliko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos doc. Zitos Grigienės dainavimo klasės studentės – Gabrielė Bilevičiūtė, Lorijana Laurinskaitė, Vida Markevičiūtė, Kotryna Starkutė ir Greta Jocytė. Akomponavo pianistė Agnė Kavaliauskienė.

Juozo Valiušaičio plakatas (Nr. 1) ir Vinco Krėvės muziejaus nuotraukos (Nr. 2–16).Lietuvių kalbos diena
Vinco Krėvės muziejuje

Muziejaus vadovas Vladas
Turčinavičius

Gabrielė Bilevičiūtė

Greta Jocytė

Vida Markevičiūtė

Kotryna Starkutė

Lorijana Laurinskaitė

LMTA doc. Zita Grigienė

Gėlės pianistei
Agnei Kavaliauskienei

LKI dr. Jolita Urbanavičienė

Renginio akimirka

Žiūrovų gretos

LKI habil. dr. Kazimieras
Garšva

Diskusijos
Vinco Krėvės svetainėje

VU prof. Vitas Labutis

Profesorius klausia:
„Tvarkom ar darkom?“

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2016

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt