Laimučio Vasilevičiaus fotografijų ir dokumentų paroda „Užmirštoji Protvos Galinda“

Nuo 2009 m. sausio 23 d. iki šių metų kovo 1 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje veikia Laimučio Vasilevičiaus fotografijų ir dokumentų paroda „Užmirštoji Protvos Galinda“ iš ciklo „Istorinio ir kultūrinio Okos baltų palikimo apžvalga“. Parodos atidarymo renginyje muziejaus vadovas Vladas Turčinavičius pristatė Krėvę kaip indoeuropeistą. Istorinio klubo „Prūsa“ pirmininkė Milda Janiūnaitė aptarė baltistikos mokslo raidą. Kino režisierius Algirdas Tarvydas kvietė įsiklausyti į iškilaus mokslininko Vladimiro Toporovo mintis. Panevėžio kolegijos dėstytojas Laimutis Vasilevičius aktualizavo rytinių baltų palikimą ir dalinosi prisiminimais bei įžvalgomis iš ekspedicijų po Protvos Galindą (t. y. dabartinės Maskvos ir Kalūgos apylinkės). Japoniška fleita grojo Gediminas Sederavičius, perkusija pritarė Bernardas Janauskas.

Nuotraukų autorės: Sigita Rimkutė ir Rima VersiackaitėKvietimas į parodos
atidarymo vakarą

Rytinių galindų
paplitimo teritorija V a.
pr. Kr. (žr. 7B)

Laimučio Vasilevičiaus
kelionių Galindos
upėmis (Ugra, Resa,
Papolta) maršrutai

Laimučio Vasilevičiaus
viešnagė Vinco Krėvės
muziejuje

Diskusijos Krėvės
darbo kabinete

Parodos lankytojai

Žiūrovų susidomėjimas
nuotraukomis iš
ekspedicijų po Protvos
Galindą

Agnė Raketytė iš
„Beatričės namų“

Žiūrovų gretos net
vestibiulyje

Gediminas Sederavičius
groja japoniška fleita

Bernardas Janauskas
pritaria perkusija

Atlikėjai pristato
netradicinius muzikos
instrumentus

Gediminą Sederavičių
kalbina klausytojai

Milda Janiūnaitė iš
„Prūsos“ klubo

Istorikas Arvydas
Norkūnas (knygos
„Galindai“ autorius)

Kino režisierius Algirdas
Tarvydas kalba apie
Vladimirą Toporovą

Dokumentikos kadrai iš
kuriamo filmo apie
akademiką Toporovą

Atokvėpio valandėlė
Krėvės muziejaus
svetainėje

Daugiau apie Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus kultūrinę veiklą

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija