Į parindinį svetainės puslapį   Į pagrindinį portalo puslapį   Apie muziejų kitoje svetainėje

 

E D U K A C I J A


Muziejus yra paruošęs edukacines programas moksleiviams ir švietėjiškas programas visuomenei:

“Krėvės išdaigos” – skirta moksleiviams iki aštuntos klasės. Rašytojo gyvenimo epizodai pateikiami žaismingai kaip išdaigos, klausomasi jo paties minčių iš studijų laikų ir padavimo „Užkeikta merga“ ištraukų, kurias įgarsino aktorius Tomas Vaisieta.

“Išlieka tik  kovojanti valia”... – skirta moksleiviams ir visuomenei. V. Krėvė pristatomas kaip Klaipėdos sukilimo įkvėpėjas ir organizatorius. Ryškinamos šio gyvenimo epizodo sąsajos su jo sukurtąja drama „Šarūnas“.

„Orientalistinė popietė: kartu su V. Krėve ir R. Tagore“ – skirta vyresniųjų klasių moksleiviams ir visuomenei. V. Krėvės orientalistinė kūryba siejama su filosofija, indų muzika ir sakraline Rabindranato Tagorės poezija (šiuo metu laikinai nevykdoma). Fotografijos iš vykusios edukacijos..

„Įvairiakultūrės versmės Krėvės kūryboje“ (užsiėmimai „Gaivi oriento versmė" ir Subartonioų vaidila") Edukacinių užsiėmimų metu mokiniai galės pasirinkti kūrybinės kelionės maršrutą ir keleivius. Bus keliaujama su Krėvės dramos „Skirgaila“ personažais ir su filosofinės apysakos „Pratjekabuda“ veikėjais. Gavusios užduotis, šios moksleivių komandos pasuks skirtingomis erdvėlaikio kryptimis: į Rytus ir į Vakarus. Pasisvečiavusios po įvairiakultūrį Krėvės kūrybos pasaulį, abi moksleivių grupės viena kitai išraiškingai pristatys kūrybinės kelionės įspūdžius, kuriuos papildys ir profesionalių skaitovų bei aktorių parengti etiudai. (Užsiėmimai sukurti vykdant Lietuvos muziejų asociacijos neformaliojo švietimo edukacinį projektą „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“).

„Vincas Krėvė ir Sovietų invazija“ – skirta vyresniųjų klasių moksleiviams ir visuomenei. Pasakojama apie tragišką 1940-ųjų metų vasarą, kai V. Krėvė buvo įtrauktas į marionetinę „Liaudies vyriausybę“. Aptariamos Krėvės likimo sąsajos su jo drama „Skirgaila“.

„Draugystės atspindžiai: Vincas Krėvė ir rusų bei lietuvių poetai-simbolistai“ – skirta moksleiviams ir visuomenei. Išvargintam postmodernizmo nūdienos žmogui gali būti įdomus susitikimas su XX a. modernistinio sąjūdžio kūrėjais, ištikimais simbolizmo estetikai: Konstantinu Balmontu ir Jurgiu Baltrušaičiu. Lankytojus sudomins pasakojimas apie jų draugystę su V. Krėve ir šių trijų bičiulių kūrybinės sąsajos.

„Meilė ir politika" moksleiviai išgirs jaunojo Krėvės įsimylėjimo istoriją ir sužinos apie ištikimą rašytojo meilę tėvynei. Pristačius dramos „Skirgaila“ parašymo aplinkybes ir siužetą, bus rodomi H. Vancevičiaus režisuoto spektaklio atskirų scenų įrašai.

**********************

KINAS KAIP EDUKACIJA Ruslano Korostenskio filmas Airan: dievų keliai

Krėvės pėdsakai Kaspijos pakrantėse" pažintinis filmas Azerstano šalis

**********************

PLAČIAU APIE EDUKACINES PROGRAMAS..

Švietėjiškos programos ir ekskursijos pravedamos grupėms iki 20 asmenų, užsakius iš anksto el. paštu: info.kreves@vilniausmuziejai.lt arba tel. (8-5)2620148 . Programos yra nemokamos.

**********************

Taip pat kviečiame dalyvauti apžvalginėje ekskursijoje, kurioje Jūs išvysite V. Krėvės memorialiniame bute-muziejuje saugomus rašytojo baldus, rašomąją mašinėlę, turtingą biblioteką ir kitus vertingus eksponatus. Apsilankę muziejuje, pajusite autentišką V. Krėvės buto kambarių – darbo kabineto ir šeimos svetainės – aplinką, pamatysite žymaus lietuvių dailininko Justino Vienožinskio nutapytą Krėvės portretą. Muziejaus ekspozicijų salėje įsižiūrėdami į nuolat veikiančios parodos eksponatus pakeliausite V. Krėvės gyvenimo ir kūrybos keliais, pabūsite Subartonyse, Kijeve (Ukrainoje), Baku (Azerbaidžane), Kaune ir Filadelfijoje (JAV). Muziejaus lankytojai galės pasižiūrėti filmą „Vinco Krėvės gyvenimo takais“, išgirsti paties rašytojo balso įrašų (pvz.: apie kūrybą, apie derybas su Sovietų komisaru Molotovu), taip pat pasiklausyti aktorių įgarsintų V. Krėvės kūrinių: „Skerdžiaus“, „Lakštingalos“, „Gegutės“, „Kalvelio“, „Raganiaus“, padavimo „Užkeikta merga“ ir kt.