Lietuvos tūkstantmečio minėjimo renginys Trakų kultūros rūmuose
„Keliaukime baltų takais į Rytus: žodžio, vaizdo ir muzikos dermės“

2009 m. spalio 15 d. Trakų  kultūros rūmuose įvyko Lietuvos tūkstantmečiui paminėti skirtas renginys „Keliaukime baltų takais į Rytus: žodžio, vaizdo ir muzikos dermės“. Renginio sumanytojas ir vedėjas, Vinco Krėvės memorialinio muziejaus Vilniuje vadovas, Vladas Turčinavičius supažindino vakaro svečius su lietuvių literatūros klasiko pasiekimais indoeuropeistikos baruose. Panevėžio kolegijos dėstytojas Laimutis Vasilevičius pristatė rytinių baltų palikimą rodydamas nuotraukas ir archeologinius radinius iš ekspedicijų po Protvos Galindą (t. y. dabartinės Maskvos ir Kalūgos apylinkės). Renginio metu vyko istoriko Arvydo Norkūno knygos „Galindai“ pristatymas. Knygos autorius, šiemet skaitęs paskaitas Vroclave, dalinosi atradimais bei įžvalgomis iš tyrinėjimų apie vakarinius ir rytinius galindus. Istorijos daktarė Milda Janiūnaitė aptarė Baltistikos raidą pasaulyje. Žiūrovams buvo parodyti režisieriaus Algirdo Tarvydo dokumentiniai kino kadrai apie Vladimirą Toporovą, vieną iškiliausių pasaulio baltistų. Japoniška fleita (šakuhači) grojo Gediminas Sederevičius, indiška tabla pritarė Bernardas Janauskas. Renginį parėmė Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie LR Prezidentūros. 

Nuotraukos iš Trakų viešosios bibliotekos archyvoVakaras Trakų viešosios
bibliotekos renginių salėje

Renginio vedėjai: Marijolia
Sedlikovska ir
Vladas Turčinavičius

Vakaro garsų paletė:
Gediminas Sederevičius ir
Bernardas Janauskas

Žiūrovų gretose –
pranešimų autoriai

Istorikė Milda Janiūnaitė

Kelionės baltų takais
vadovas Laimutis Vasilevičius

Istorikas Arvydas Norkūnas

Norkūno parengtos knygelės

Muziejaus naujai išleista
Krėvės „Pratjekabuda.
Rytų pasakos“

Trakų viešosios bibliotekos
direktorė Danguolė Banevičienė

Knygų mainai

Vakaro svečiai 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2009