Mokslinė konferencija

„Antanas Krutulys - Vilniaus krašto muzikos, teatro,
kultūros ir sveikatos apsaugos veikėjas, pedagogas“


Arvydo Kazimiero Karaškos fotografijos

      
      2007 m. vasario 7 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vyko konferencija „Antanas Krutulys - Vilniaus krašto muzikos, teatro, kultūros ir sveikatos apsaugos veikėjas ir pedagogas“. Ją rengė B. Grincevičiūtės memorialinis butas-muziejus „Beatričės namai“, talkinant aukščiau minėtajai akademijai, Vilniaus universiteto Rankraščių skyriui, Lietuvos medicinos bibliotekai ir Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejui. Konferenciją vedė muzikologas Arvydas Kazimieras Karaška.
      Renginį sveikinimo žodžiu pradėjo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos prorektorius prof. Juozas Antanavičius. A. Krutulio gyvenimo kelią pristatė LMTA magistrantė Irina Akramavičiūtė. Aktyvią ir reikšmingą A. Krutulio kultūrinę bei švietėjišką veiklą bei „Trumpo muzikos žodyno“ (1960) kalbinę sritį pristatė habl. dr. Vytautas Vitkauskas. Teatrologas, docentas Aleksandras Guobys apžvelgė A. Krutulio mėgėjų teatro veiklą, kuri 1936 m. lenkų okupuotame Vilniuje ir Vilniaus krašte buvo vienintelis lietuvybės židinys. Muzikologas Rimantas Gučas kalbėjo apie antrojo muzikos terminų žodyno kūrimą ir A. Krutulio bendradarbiavimą su tuo metu dar jaunu muzikologu Antanu Venckumi. Šis žodynas buvo išleistas 1975 metais.< align="justify" class="style1">       Buvo aptarta ir daugumai vilniečių mažai žinoma A. Krutulio veikla, kuriant Lietuvos sanitarinės pagalbos draugiją su daktarais V. ir D. Alseikomis, daktaru A. Hagentornu, P. Mačiuliu, dr. V. Bagdonu. Ši draugija 1918 m. Vilniaus gatvėje įsteigė Vilniaus polikliniką ir ligoninę, kuri, anot LMB Informacijos skyriaus vedėjos Reginos Vaišvilienės, greitai įgavo autoritetą ne tik Vilniaus mieste, bet ir visame Vilniaus krašte, nes teikė kokybiškas ir pigias paslaugas. A. Krutulys buvo šios ligoninės ūkio dalies vedėjas.
      Muzikologė Jūratė Burokaitė kalbėjo apie visiems vilniečiams labiausiai žinomą A. Krutulio pedagoginę veiklą, iš kurios išaugo daug tikrų muzikos mylėtojų ir puikių šios srities specialistų. Ne veltui vyresniosios kartos vilniečiai Antaną Krutulį su didele pagarba ir meile vadina Mokytoju., nes jis buvo nenuilstantis choro ir teatro organizatorius.
      Antroje konferencijos prisiminimų dalyje pasisakė režisierė Jadvyga Zinaida Janulevičiūtė, kuri su A. Krutuliu susipažino jam apsigyvenus pas dainininkę B. Grincevičiūtę A. Vienuolio gatvėje, 1972 metais. Inžinierės Danutės Marcinkevičienės pažintis su Mokytoju taip pat įvyko tarpininkaujant dainininkei B. Grincevičiūtei. Atmintyje išliko nuostabūs kelionių prisiminimai į A. Krutulio sodybą Vilniaus priemiestyje Jeruzalėje, Mokytojo vaišingumas ir rūpestingumas. Profesorius Kęstutis Makariūnas siūlė įamžinti Mokytojo vardą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Medicinos mokslų daktarė Vida Domarkienė išreiškė didelį dėkingumą A. Krutuliui, kuomet jis priglaudė jos motiną savo namuose, nes ji, trokšdama mokytis, pėsčiomis atėjusi iš Varėnos į Vilnių ir visiškai neturėjo kur apsistoti. Dr. Julius Šalkauskas taip pat bendravo su A. Krutuliu bei prisiminė jo drąsų pasisakymą prieš sovietinę valdžią. Savo vaikystės prisiminimais apie bendravimą su seneliu pasidalijo ir A. Krutulio anūkė Živilė Krutulytė. Buvusią Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos ilgametė mokytoja Nijolė Baikienė A. Krutulį prisiminė kaip labai gerą ir rūpestingą pedagogą, kuris mokė ir jos tėvą. Profesorius Vladas Žukas paskaitė keletą savo knygoje „Beatričė Grincevičiūtė“ užrašytų A. Krutulio minčių ir aprašytų gyvenimo akimirkų.

Laima Žukauskaitė,
      Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos
      B. Grincevičiūtės memorialinio buto-muziejaus „Beatričės namai“
       Vyr. fondų saugotojaAntano Krutulio anūkė Živilė Krutulytė

Fizikas dr. Julius Šalkauskas

Habl. dr. Vytautas Vitkauskas

Inžinierė Danutė Marcinkevičienė

Konferencijos dalyvius sveikina LMTA
prorektorius prof. Juozas Antanavičius

Konferencijos metu Vargonų salėje

Laima Žukauskaite

LMB informacijos skyriaus vedėja
Regina Vaišvilienė

LMTA magistrantė Irina
Akramavičiūtė

Medicinos mokslų daktarė Vida Domarkienė

Muzikologas Rimantas Gučas ir
habl. dr. Algirdas Ambrazas

Muzikologas Rimantas Gučas

Muzikologė Juratė Burkaitė

Profesorius Vladas Žukas

Rezisierė Jadvyga Z. Janulevičiūtė

Rima Švėgždaitė (smuikas) ir Roma
Jaraminaitė (violončelė)

Vilniaus Balio Dvariono DMM ilgametė
mokytoja Nijolė Baikienė

Birutė Vagrienė, Jovita Jurevičiūtė,
Arvydas K. Karaška, Laima
Žukauskaitė ir Irina Akramavičiūtė

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2007