Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto departamento reguliavimo sričiai priklausantys muziejai 2006 m. spalio 26 d. aktyviai dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybėje vykusioje „Vilniaus muziejų mugėje“.

Renginio metu buvo parodytos skaidrės, trumpai pristatyta muziejų ekspozicija, pateikta informacija apie muziejuose vykdomas edukacines programas, apibūdinti muziejuose vykstantys renginiai. Per pertraukėles buvo maloniai bendraujama su Vilniaus mokyklų atstovais, kurie gausiai dalyvavo mugėje, dalinama spausdinta medžiaga apie muziejus ir jų veiklą.
 
     
 
 
 
 
 

I.M. Šlapelių ir A.Puškino muziejų darbuotojai turėjo daug dalomosios medžiagos.

 
Muziejai parengė pristatomuosius lankstinukus. Nuotraukoje V.Krėvės muziejaus vyr. fondų saugotojas V.Turčinavičius.
 
Parengėme mokytojams medžiagą: lankstinukus, edukacinių programų aprašymus. Stalus puošė muziejaus veiklą iliustruojantys daiktai.
 
 
 
 
 
 
Trumpa repeticija prieš skaidrių demonstravimą.
 
Muziejaus darbuotojai eksponavo ir papildomą informaciją. Nuotraukoje - Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos l. e. p. direktorė B.Vagrienė.
 
Puškino muziejaus stalą puošė ir mokytojus viliojo ,,Katinas moks- linčius“, Vilniaus moksleivių molio dirbinys.
 
 
 
 
 
 
Visų dalyvavusiųjų stalai stebino informacijos gausa.
 
Mugės akimirka. Muziejų darbuotojai keičiasi informacija.
 
Su mokytojais bei žurnalistais mielai bendravo muziejaus darbuotojai.
 
 
     
 
Atvykę mokytojai entuziastingai rinko papildomą medžiagą.