Paroda „IŠ VENCLOVŲ NAMŲ-MUZIEJAUS ISTORIJOS.
VAKARO SU TOMU VENCLOVA AKIMIRKOS, 1992 m. ĮAMŽINTOS FOTOGRAFO M. BARANAUSKO“

Parodą pristato Venclovų namai-muziejus

 
     
       
Tomas Venclova ir
vakaro svečiai

Vakaro akimirka. Stovi Tomas Venclova. Sėdi pirmoje eilėje: A. Vaičiūnas, D. Jakševičiūtė, R. Judžinskienė, S. Trepšys

Tomas Venclova duoda
interviu LTV darbuotojui

       
A. Juozaitis, T. Venclova,
B. Savukynas
T. Venclova, V. Braziūnas,
B. Savukynas
Tomo Venclovos interviu LTV
       
R. Katilius, E. Katilienė,
D. Jakševičiūtė
J. Vaičiūnaitė kalbasi su
M. Martinaičiu. Stovi V. Lipskienė
T. Venclova , B. Savukynas
     

 
 
T. Venclovos klausia literatūros kritikas R. Pakalniškis. Sėdi pirmoje eilėje V. Lipskienė, D. Jakševičiūtė, L. Judžinskienė, antroje eilėje:
S. Žukas, K. Nastopka, A. Juozaitis,
A. Gusčius, trečioje eilėje:
R. Senapėdis, A. Bėkšta,
V. Balčiūnas, J. Vaičiūnaitė,
M. Martinaitis. Šone: V. Daunys, paskutiniame plane: V. Kukulas.
 
P. Dirgėla, V. Lipskienė
 
T. Venclova, P. Dirgėla,
B. Savukynas
 
         
   
Rašytojas Antanas Venclova, pats būdamas eruditas, nuolat akcentuodavo pageidavimą, kad po jo mirties jo bute išliktų literatūrinė ir kultūrinė dvasia. Po Antano Venclovos mirties Venclovų bute 1972 m. vasario 8 d. įkurtas Vilniaus rašytojų memorialinis muziejus. Ten gyvenusiai Elizai Venclovienei suteiktas kitas butas. Buvusiame Venclovų bute pradėtas kaupti rašytojų memorialinis palikimas, tuo pačiu metu buvo tvarkomi ir Antano Venclovos memorialiniai daiktai. Čia sukaupti palikimai šių rašytojų: K. Borutos, L. Giros, V. Mozūriūno, O. Miciūtės, J. Šimkaus, A. Griciaus, P. Širvio, A. Liobytės bei kitų. Pakankamai erdviame bute tapo labai ankšta, todėl Vilniaus rašytojų memorialinis muziejus buvo perkeltas į Antakalnio gatvės antro namo patalpas. Ten 1987 metais buvo atidaryta ekspozicija, o A. Venclovos bute įkurtas jo memorialinis muziejus. Norint atverti duris šio muziejaus lankytojams, reikėjo skubaus remonto. Tačiau net tokiomis sunkiomis sąlygomis kultūrinė veikla vis dėlto vyko. Buvo priimamos ekskursijos bei individualūs lankytojai, kurie dažnai stebėdavosi, kad toks žymus žmogus gyveno labai kukliai. Didžiausias Antano Venclovos turtas buvo jo knygos bei suvenyrai iš įvairių užsienio kelionių. 1990-1993 m. muziejus surengė keletą įdomių vakarų. Tai atsiminimų apie Antaną Venclovą popietė dalyvaujant Eugenijui Matuzevičiui bei kitiems rašytojams, jubiliejinis Kazio Binkio vakaras dalyvaujant Kaziui Bobeliui, Algimantui Zurbai, Juliui Būtėnui bei Vilniaus konservatorijos studentams, kiti renginiai. Beje, jubiliejinis Kazio Binkio vakaras buvo labai pavykęs, jį transliavo Lietuvos radijas. 1992 m. gruodį surengtas poeto ir publicisto Tomo Venclovos susitikimas su visuomene. Vakaro metu dalyvavo P. Dirgėla, V. Daunys, V. Balčiūnas, A. Guščius ir daug kitų žinomų žmonių. Susitikime Tomas Venclova skaitė savo kūrybos eiles, prisiminė iškilius pasaulinės poezijos kūrėjus Josifą Brodskį, Česlovą Milošą, išdėstė savo požiūrį į to meto politinę situaciją, plačiai pasakojo apie savo tėvo veiklą saugant lietuvių kultūrą sovietmečio laikais, atsakinėjo į gausius klausytojų klausimus. To vakaro akimirkos liko užfiksuotos senose nuotraukose. Norėtume jas dar kartą prisiminti...
 
 
Tomas Venclova
 
Vanda Lipskienė,
buvusi A. Venclovos memorialinio kabineto-muziejaus vyr fondų saugotoja
 
             
     
 
Parodos sudarytoja - Birutė Vagrienė
 
             
© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2005